Oznámení, pozvánky

Téma setkání: dobrovolnictví

27.10.2023 19:01

Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, které provozuje Koalice nevládek Pardubicka, pořádá v pondělí 6. listopadu od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří.

Fond vzdělání přispívá 88 znevýhodněným studentům

18.10.2023 15:00

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční podporu letos nově získalo 16 nadaných studentů středních a vysokých škol.

Stáří spojuje 2023

18.10.2023 14:52

Mezinárodní konferenci pořádá 20. a 21. listopadu 2023 Gerontologický institut.

Kurz negativního myšlení

14.10.2023 15:00

Představení s titulky pro neslyšící uvádí Švandovo divadlo na Smíchově ve čtvrtek 28. prosince 2023.

Zaměstnání v Přerově

13.10.2023 12:00

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., hledá regionálního sociálního pracovníka pro sociální rehabilitaci v Regionálním středisku v Přerově. 

Přístupné akce v CAMPu

13.10.2023 11:49

V říjnu CAMP zpřístupnil celkem 4 akce uživatelům českého znakového jazyka, 3 z nich budou zároveň i simultánně přepisovány (komentovaná prohlídka výstavy je pouze v ČZJ, protože jde především o zpřístupnění česky napsaných textů, které na výstavě jsou).

Stránky