Oznámení, pozvánky

Doporučení MPSV

15.03.2020 20:36

Doporučený postup umožňuje pečovatelským službám redukovat své činnosti pouze na donášku stravy, pomoc při osobní hygieně a pomoc při péči o vlastní osobu v případech nedostatku personálního zabezpečení. Dále vykládá možnost poskytovat např. donášku stravy i dalším osobám, které nejsou „běžnými“ klienty sociálních služeb, bez podmínek, které stanovuje zákon o sociálních službách, pokud to umožní personální kapacity.

Bílý program - MPSV ČR úhradu odmítlo

15.03.2020 11:20

Od srpna 2019 přestaly pojišťovny hradit v souvislosti s novelou zákona o zdravotním pojištění pomůcky usnadňující hygienu – tzv. bílý program (sprchové sedačky, sprchové a toaletní vozíky atd.). O aktuáílním vývoji informuje Česká asociace paraplegiků - CZEPA.

NRZP ČR za stavu nouze

15.03.2020 10:54

Většinu činností budou vykonávat pracovníci Národnbí rady osob se zdravotním postižením ČR z domova, některé však nebude možné vykonávat.

Stránky