Oznámení, pozvánky

Výběrové řízení Společnosti rané péče

27.04.2023 18:39

Na pozici Poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník pro terénní práci v rodinách dětí raného věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením na území Olomouckého kraje.

Jak využít životní příběh v péči o lidi s demencí

26.04.2023 14:53

Ve středu 31. května 2023 se oblíbená lektorka Pavla Hýblová podělí o své bohaté zkušenosti s poskytováním individuální a na klienta zaměřené služby. 8hodinový akreditovaný kurz České alzheimerovské společnosti, Z mého života, je určen jak pracovníkům v sociálních službách, tak sociálním pracovníkům.

Jak se nesesypat z péče o blízkého

15.04.2023 19:52

Setkání 18. května v Praze je určeno pro osoby, jež pečují o své blízké nebo je tato situace v budoucnu čeká. Je zdarma, ale s ohledem na omezenou kapacitu je nutná předem registrace. 

Open skies for handicapped

11.04.2023 10:29

Tradiční akci, v průběhu které je osobám se zdravotním znevýhodněním připraven bohatý program s možností zúčastnit se vyhlídkového letu zdarma, pořádají Letecké služby Hradec Králové v sobotu 17. června od 8 do 20. hodin.

Konference rané péče EURLYAID

11.04.2023 10:16

Významné setkání odborníků z celého světa, kteří se zabývají podporu rodin dětí s postižením či závažným onemocněním, se uskuteční 15. a 16. května v Praze. Už teď je přihlášeno na 300 účastníků. 

Mám z toho těžkou hlavu, co s tím?

09.04.2023 10:20

Areditovaný kurz pro neziskové organizace, zaměřený na vybrané krizové situace, které dítě může zažívat, se koná 26. dubna v Praze.

Stránky