Otevřete oči světu - Open your eyes to the World outside

25.07.2012 21:09

Do Čech přijeli francouzští mládežníci s autismem, jejich asistenti a také dospělí, kteří se o autismus zajímají, aby se setkali s českými vrstevníky a kolegy, jež nějakým způsobem ovlivňuje diagnóza autismu.

Představte si, že jedete na dovolenou do země, kde hovoří řečí, které vůbec nerozumíte. Domluvit se na něčem pak bývá celkem tvrdý oříšek. Lidé s autismem mívají podobné pocity dnes a denně, protože vnímají svět z jiné perspektivy a často nerozumí tomu, co se po nich vůbec chce. Potom vlastně nezáleží na tom, jakou řečí mluví. Důležité je, porozumět si. V tomto duchu se nesl též projekt Otevřete oči světu - Open your eyes to the World outside, jehož první ročník uspořádala organizace APLA Praha, o.s. společně s francouzským Centre de Guénouvry v rámci programu Mládež v akci.
Od 13. do 22. července 2012 se v Dolních Počernicích v Praze  uskutečnila první část výměnného pobytu, kdy do Čech přijeli francouzští mládežníci s autismem, jejich asistenti a také dospělí, kteří se o autismus zajímají, aby se setkali s českými vrstevníky a kolegy, jež nějakým způsobem ovlivňuje diagnóza autismu.
V rámci pobytu proběhla celá řada zajímavých aktivit, během kterých účastníci poznávali Prahu a její okolí, navštívili pražskou ZOO, hráli hry a soutěžili, poznávali kulturu naší země a především navázali přátelství s podobně smýšlejícími lidmi. Všem přinesl pobyt řadu cenných zkušeností a těší na další ročník, který proběhne příští rok ve Francii.
APLA Praha, střední Čechy, o.s. (dále jen APLA) - je nezisková organizace, která poskytuje komplexní sociální služby osobám s poruchami autistického spektra (dále PAS), jejich rodinám, ale i odborné veřejnosti a zařízením, která o lidi s PAS pečují nebo jim poskytují služby. APLA vystupuje v tomto roce jako koordinátor projektu a zároveň hostitelská organizace, v příštím roce proběhne výměnný pobyt ve Francii , v organizaci Centre de Guénouvry.
Centrum Guénouvry je pobytové zařízení zaměřené na humanitní a zdravotně sociální péči o děti a mladé lidi se zdravotním postižením (převážně duševní choroby a autismus), které se nachází ve Francii v malém městě mezi Nantes a Rennes. Celkem 15 speciálních pedagogů a terapeutů centra pečuje o 17 dětí a mladých lidí s vážnými psychickými problémy (převážně duševní choroby a autismus). Centrum poskytuje dětem a mladým lidem možnost vzdělávání, získání pracovních dovedností, zajišťuje sportovní aktivity a volnočasové činnosti. Zařízení je součástí asociace Jeunesse et avenir, která poskytuje péči lidem s postižením v různých místech Francie. Spolupracuje s asociací CEMEA (http://www.cemea.asso.fr/), která se zabývá neformálním vzděláváním dětí a mládeže, partner českého Národního institutu pro děti a mládež a francouzské Národní agentury Mládež:Agence Française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA) v programu dobrovolnictví a dalších.

Střípky z programu účastníků:
Skupinka účastníků se podívala na Pražský Hrad, Karlův most, Kampu, také navštívili Vítkov a Žižkovskou věž, která všechny fascinovala. Část z francouzské výpravy dokonce poznala sochy miminek od Davida Černého. Terapeutka a fotografka Veronika Madler na věži fotila pražské účastníky u těch částí Prahy, ve které bydlí, což byl pro všechny silný zážitek.
 
Dalším bodem na programu byla olympiáda s netradičními disciplínami, jako například házení frisbee, láhví nebo třeba hledání figurek v trávě. Všechny to moc bavilo, přestože pršelo a snažili se ze sebe vydat to nejlepší.
Velkým zážitkem byla návštěva  ateliéru paní Hozové na Letné, která připravila bohatý program, například hru na fotografy a modely, ze které si účastníci odnesli plno krásných fotografií.
Zlatým hřebem pobytu pak byla návštěva pražské ZOO, které patří velký dík za poskytnutí značné slevy na vstupném.
Zajímavou zkušeností také bylo natáčení pro Českou televizi, která reportáž o výměnném pobytu odvysílala v pořadu Události.
Klíčová slova: