Osvětové akce „Pochodu pro mozek“ budou probíhat v týdnu od 11. března

V týdnu od 11. března proběhne v celé ČR Národní týden trénování paměti (NTTP), během kterého se veřejnost dozvídá prostřednictvím osvětových přednášek a ukázkových lekcí trénování paměti o možnostech cvičení mozku. Samotné trénování mozku ale nestačí. K tomu, aby mozek dobře fungoval i v pokročilém věku, je potřeba přidat pravidelný pohyb. 

Pochod pro mozek (www.pochodpromozek.cz)

Akci původně pouze pro své klienty pořádala organizace Právě teď! o.p.s. už od roku 2016. V uplynulých dvou letech byly k aktivní účasti na Pochodu pro mozek zvány i další organizace a subjekty a jednotlivci (např. seniorské kluby, trenéři paměti, lektoři Nordic Walkingu, firmy a mnozí další) z celé ČR a byli motivování k uspořádání lokálních pochodů, vycházek či výletů.

Ve stejném duchu je akce koncipována i letos. Svůj pochod může zorganizovat kdokoli, pro jakoukoli cílovou skupinu a díky tomu pomoci připomenout význam kombinování fyzických aktivit s aktivitami spojenými s trénováním paměti, jako cestou pro úspěšné fungování mozku a úspěšné stárnutí.

Hlavní akce – Pochod pro mozek v Praze

Pražský pochod proběhne v pátek 15. března, od 14 hod. v pražské Stromovce. Před budovou Planetária bude připraven program, ve kterém si účastníci kromě výběru z několika různě dlouhých tras na výšlap, budou např. moci společně zažonglovat s profesionály.

Nad akcí převzala záštitu Ing. Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy. Akci zahájí patron pořádající organizace, herec Daniel Šváb.

Pořadatelé věří, že se z Pochodů pro mozek, pořádaných různě po republice, stane do budoucna tradice připomínající, že správné činnosti mozku pomáhá nejlépe pomáhá pravidelný pohyb.

Pohyb je jednou z nejlepších prevencí proti chronickým onemocněném, která neblaze působí na mozek. Pohyb funguje jako prevence demencí. Když se hýbeme, lépe nám to myslí, zlepšují se rozhodovací schopnosti, zrychlují se reakce, máme mnohem lepší náladu a ochotu dělat nové věci. 

O Právě teď! o.p.s 

Posláním organizace Právě teď! o.p.s. je od jejího založení v r.. 2013 snaha o změnu pohledu společnosti na vnímání stáří a stárnutí. 

Pro tzv. aktivní seniory převážně v Praze připravuje moderní aktivizační programy, vzdělávání, dále pohybové, komunitní a společenské aktivity a v zimních měsících on-line programy.

Právě teď! o.p.s je držitelem značky PROVĚŘENÁ veřejně prospěšná organizace.

Hana Čepová

 

 

 

Klíčová slova: