Osobnosti ve světě osob se sluchovým postižením

17.02.2013 20:09

Vyplnění dotazníku uvítá studentka bakalářského programu oboru Speciální pedagogika (surdopedie a logopedie).

Svatava Vererková potřebuje zjistit pro svoji závěrečnou práci, koho lidé se sluchovým postižením a intaktní osoby, které se aktivně zajímají o problematiku života lidí se sluchovým postižením, považují za osobnosti výrazně ovlivňující životy osob se sluchovým postižením.

Vyplnění dotazníku, který je anonymní, trvá 10 až 15 minut. 

Klíčová slova: