Osobní asistenci lze nově kontaktovat i ve Žďáře

08.04.2012 14:43

Tato služba, která je poskytována dětem od tří let, dospělým a seniorům, se snaží umožnit uživatelům kontakt s jejich prostředím.

Osobní asistenci, jednu z nejnovějších služeb žďárské Charity, je možné kontaktovat i ve Žďáře nad Sázavou. Služba, která sídlí přímo ve žďárské Poliklinice ve třetím patře, zřídila i kontaktní hodiny, kdy je možné oslovit vedoucí Mgr. Jaroslavu Pavlíčkovou. Ta bude všem zájemcům k dispozici vždy v úterý od 10.00 do 13.00 hodin.  Spojit se s ní lze i telefonicky na čísle 733 755 870.
Prostory kanceláře Osobní asistence, které jsou společné i pro Charitní pečovatelskou službu, slouží současně i jako zázemí místních osobních asistentů, kteří poskytují službu v terénu. Služba ve Žďáře nad Sázavou a okolí působí již od roku 2010.

 „V tuto chvíli máme ve Žďáře nad Sázavou čtyři uživatele a průběžně evidujeme další zájemce. Abychom mohli lépe reagovat na potřeby a zájmy budoucích uživatelů, rozhodli jsme se proto zřídit pobočku i zde,“ sdělila vedoucí služby Mgr. Jaroslava Pavlíčková. Cílem osobních asistentů je umožnit lidem se zdravotním postižením a dlouhodobým onemocněním žít plnohodnotný život tam, kde dosud žili a kde mají své zázemí.

Osobní asistence, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, oslavila v lednu letošního roku již druhý rok svého působení. Začátky této služby byly především v oblasti Velkého Meziříčí, kde je středisko Osobní asistence. Postupně se služba rozšířila i do regionu Žďárska a Bystřicka. Tato služba, která je poskytována dětem od tří let, dospělým a seniorům, se snaží umožnit uživatelům kontakt s jejich prostředím. V praxi to znamená, že osobní asistenti většinou vyráží do terénu, aby byli tzv. prodlouženou rukou – pomáhali v domácnosti, při studiu, v zaměstnání i jako doprovod tam, kam uživatel potřebuje. Úkolem asistenta není vykonat vše za uživatele služby, ale pomáhat mu a podporovat v jeho samostatnosti, současně jej tak podněcovat k jeho vlastní aktivitě.

Veškeré dotazy a informace o službě Osobní asistence, podání žádosti o poskytnutí služby apod. zodpoví  zájemcům vedoucí Osobní asistence Mgr. Jaroslava Pavlíčková,  tel.: 566 531 158, mob.: 733 755 870, e-mail: oa.velmez@charita.cz

Lenka Šustrová

Klíčová slova: