Originální vánoční dárek

Společnost pro ranou péči nabízí firmám adventní kalendář, který naučí „vnímat všemi smysly“.

Čokoládový adventní kalendář přiblíží svět slabozrakých dětí. Obsahuje příběh, představující svět dětí se zrakovým postižením, mnohé z nich se učí hmatové písmo již v předškolním věku. Projekt Společnosti pro ranou péči chce oslovit hlavně firmy, které hledají originální vánoční dárky pro své zaměstnance.

Výtěžek z prodeje kalendáře půjde na podporu služby, která pomáhá rodinám, do kterých se narodilo dítě s těžkou vadou zraku nebo kombinovaným postižením. Péče o takové dítě je velmi nákladná.

Podpora zrakového vnímání, která musí být rozvíjena již v nejútlejším věku dítěte, je služba, kterou Společnost pro ranou péči poskytuje rodinám zdarma, avšak státem je podporována pouze z 65 procent. Zbytek musí být financován z příspěvků nadací, firem a individuálních dárců.

„Chceme oslovit firmy, které si zakoupí adventní čokoládový kalendář, například jako předvánoční benefit pro své zaměstnance, s cílem naplnit svou společenskou odpovědnost a podpořit sociální projekt v regionu svého působení. A hlavně ty, kteří hledají hezký dárek s charitativním přesahem pro své nejbližší,“ vysvětluje mluvčí projektu Silvie Šavrňáková.

Cílem adventního kalendáře je šířit osvětu o službě rané péče a získat zájem ze strany veřejnosti a firemních dárců. 

Co je raná péče? Sociální terénní služba, poskytovaná prostřednictvím poradců rané péče, kteří dojíždí do přirozeného prostředí dítěte – domů. Zde poskytují bezplatně odbornou pomoc rodinám. Provázejí je při péči o dítě, jeho výchově, přinášejí informace a pomůcky.

Společnost pro ranou péči je zakladatelem oboru rané péče v ČR a svou profesionální činnost provozuje již 30 let. Zaměřuje se především na včasnou pomoc rodinám pečujícím o dítě se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, předčasně narozené, s opožděným a ohroženým vývojem od 0 do 7 let. Dostupnost zajišťují pracoviště v krajských městech – v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích.

www.facebook.com/SPRPOlomouc1

Silvie Šavrňáková 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.