Orange Day již poosmé

15.07.2012 20:30

Kancelářské oblečení za pracovní úbor vyměnilo 63 dobrovolníků z GSK a navíc i 5 rodinných příslušníků.

Díky dobrovolnickým akcím mohou neziskové organizace získat vítanou pomoc ze strany firem i v jiné podobě než finanční. Tuto skutečnost si uvědomují i zaměstnanci GSK, kteří se každoročně zapojují do tradiční akce Orange Day. V jejím již osmém ročníku vyměnilo na chvíli kancelářské oblečení za pracovní úbor 63 dobrovolníků z GSK a navíc i 5 rodinných příslušníků.

Doposud byl Orange Day vždy pevně stanoven na jeden den v roce. Ne všichni zájemci, kteří chtěli pomáhat, se však mohli v daném termínu zúčastnit. Proto letos společnost GSK rozšířila nabídku dobrovolnických aktivit  na období několika měsíců, aby si každý zaměstnanec mohl sám vybrat termín, který mu nejvíce vyhovuje.
„Tím, že jsme nabídku dobrovolnických akcí rozšířili na několik měsíců, umožníme účast skutečně každému zaměstnanci, který chce pomoci neziskovým organizacím v činnostech, jež jsou pro ně kapacitně či finančně obtížně zvládnutelné,“ říká Eva Šebestová, manažerka externí komunikace společnosti GlaxoSmithKline.
 
Zaměstnanci mají také poprvé možnost zapojit do dobrovolnictví i své rodinné příslušníky nebo známé. Vybírat si mohou z široké nabídky neziskových organizací z celé ČR, které jsou jim blízké svou činností či konkrétní formou pomoci. Na přípravě této nabídky spolupracuje GSK již dlouhodobě s platformou Byznys pro společnost, která společně s Fórem dárců provozuje portál firemního dobrovolnictví www.zapojimse.cz.
 
Firemní dobrovolnictví není přínosné pouze pro neziskové organizace, význam má i pro samotné firmy a jejich zaměstnance. Pro ty představuje den v roli dobrovolníka mnohdy zcela novou zkušenost, která jim přinese zajímavé zážitky a především osobní naplnění z odvedené práce, kterou pomohli druhým. Dobrovolnictví rovněž pomáhá upevňovat vztahy mezi kolegy a posiluje i loajalitu zaměstnanců ke společnosti, ve které pracují.
 
V rámci letošní akce Orange Day pomáhali zaměstnanci GSK například s úpravami zahrad Dětského centra ve Veské, církevní mateřské školy ve Studánce či pro organizaci Všude dobře, která provozuje v Praze – Běchovicích restauraci, v níž zaměstnává lidi s handicapem. Občanskému sdružení Duha dobrovolníci pomohli s mytím oken v chráněných bytech pro mentálně postižené osoby, pro sdružení Zajíček na koni opravovali hrazení ve volných výbězích pro koně, které využívají pro hippoterapii dětí s těžkým tělesným či mentálním postižením, v Lince bezpečí pomáhali s administrativními pracemi.
 
Dobrovolníci z GSK mohou přispět svou pomocí také neziskovým organizacím, které se zúčastnily grantového řízení Nadačního fondu GSK. To se uskutečnilo letos na jaře a na úspěšné projekty pro nemocné lidi a seniory vyčlenil fond celkem 2 miliony korun.
 
Orange Day 22. června 2012
 
Fakta a čísla:
 
·         celkem se zapojilo 63 dobrovolníků;
·         zúčastnilo se i 5 rodinných příslušníků;
·         zaměstnanci GSK pomohli 12 neziskovým organizacím zaměřeným na:
 
-       pomoc hendikepovaným osobám (5)
-       pomoc seniorům (2)
-       pomoc lidem v tíživé životní situaci (2)
-       environmentální témata (2)
-       volnočasové aktivity (1).

 

 
 
 
 
 
Klíčová slova: