Operátora a sociálního pracovníka hledá ASNEP

26.05.2012 20:38

Pro Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.

ASNEP vypisuje výběrové řízení na pozici operátora do Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

 
Práce operátora Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící spočívá zejména ve zpracovávání požadavků na různé typy tlumočení od klientů (telefon, SMS, email, fax, MSN, videotelefon, osobní setkání apod.) podle stanovených pravidel Centra prostřednictvím speciálního softwaru.
 
Požadujeme:
·         min. SŠ vzdělání
·         schopnost pracovat systematicky, přesně a rychle
·         odolnost vůči stresu
·         komunikační znalost českého znakového jazyka
·         dobrá znalost práce na PC
·         otevřenost k systematickému vzdělávání v oboru
 
Doklady, které jsou podmínkou:
·         výpis z rejstříku trestů
·         doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověřená kopie
·         doklad o absolvování kurzu českého znakového jazyka alespoň v rozsahu 150 hodin – ověřená kopie
 
Nabízíme:
·         0,4 úvazek
·         zaškolení + další systematické vedení a vzdělávání v oboru
·         pružnou pracovní dobu
·         velmi zajímavou a netradiční práci
·         dobrý pracovní kolektiv
 
Nástup možný od 1. srpna 2012. Nutné minimálně 14 denní intenzivní zaškolení před nástupem do práce. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu: asnep@volny.cz
 
 
Výběrové řízení bude dvoukolové:
1. analýza motivačního dopisu a CV
2. vstupní pohovor
O postupu do 2. kola bude koordinátor informovat vybrané uchazeče e-mailem. Termín 2. kola bude uchazečům včas oznámen.
Podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení:
·               naplnění požadavků organizace (zejména kvalifikační předpoklady),
·               strukturovaný životopis (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, aktivní e-mailový kontakt, dosažené vzdělání),
·               motivační dopis (proč Vás zajímá uvedená pozice, co můžete organizaci nabídnout).
Dovolujeme si Vás upozornit, že oslovíme pouze uchazeče, kteří splňují podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení. ASNEP si vyhrazuje právo neobsadit pozici v případě, že nenajde v rámci výběrového řízení vhodného kandidáta.
 
ASNEP vypisuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka do Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 
  • Práce sociálního pracovníka Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící spočívá zejména v poskytování základního sociálního poradenství pro neslyšící klienty, zprostředkování základních informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, v oblasti využívání kompenzačních pomůcek, v oblasti využívaní různých sociálních služeb apod.
Tuto pracovní pozici je možné spojit s prací operátora Centra.
 
Požadujeme:
  • min. VOŠ (viz zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 110 odst. 4),
  • aktivní znalost znakového jazyka, znakované češtiny nebo dalšího komunikačního kódu,
  • znalost metod sociální práce,
  • práce na PC na velmi dobré úrovni,
  • orientace v problematice sluchového postižení a v surdopedii,
  • odolnost vůči stresu, samostatnost, poctivost, snaha o další profesní růst,
  • komunikativnost, organizační schopnosti, kreativita.
 
Doklady, které jsou podmínkou:
·         výpis z rejstříku trestů
·         doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověřená kopie
·         doklad o absolvování kurzu českého znakového jazyka alespoň v rozsahu 150 hodin – ověřená kopie
·         doklad o zdravotní způsobilosti
 
Nabízíme:
·         0,1 úvazek
·         zaškolení + další systematické vedení a vzdělávání v oboru
·         pružnou pracovní dobu
·         velmi zajímavou a netradiční práci
·         dobrý pracovní kolektiv
 
Nástup možný od 1. srpna 2012. Nutné minimálně 2 denní intenzivní zaškolení před nástupem do práce. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu: asnep@volny.cz
 
 
 
 
Výběrové řízení bude dvoukolové:
1. analýza motivačního dopisu a CV
2. vstupní pohovor
O postupu do 2. kola bude koordinátor informovat vybrané uchazeče e-mailem. Termín 2. kola bude uchazečům včas oznámen.
Podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení:
·               naplnění požadavků organizace (zejména kvalifikační předpoklady),
·               strukturovaný životopis (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, aktivní e-mailový kontakt, dosažené vzdělání),
·               motivační dopis (proč Vás zajímá uvedená pozice, co můžete organizaci nabídnout).
Dovolujeme si Vás upozornit, že oslovíme pouze uchazeče, kteří splňují podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení. ASNEP si vyhrazuje právo neobsadit pozici v případě, že nenajde v rámci výběrového řízení vhodného kandidáta.
 
·               naplnění požadavků organizace (zejména kvalifikační předpoklady),
·               strukturovaný životopis (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, aktivní e-mailový kontakt, dosažené vzdělání),
·               motivační dopis (proč Vás zajímá uvedená pozice, co můžete organizaci nabídnout).
Dovolujeme si Vás upozornit, že oslovíme pouze uchazeče, kteří splňují podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení. ASNEP si vyhrazuje právo neobsadit pozici v případě, že nenajde v rámci výběrového řízení vhodného kandidáta.
 
Klíčová slova: