Opatrovnictví tématem semináře

19.05.2012 10:38

Pořádá jej 29. května v Liberci Vzdělávací agentura.

Lektor: Yvonna Kozderová - specialistka na tuto problematiku
Datum: 29. května 2012
Čas: 9:00 - cca 14:00 prezence od 8:30
Místo: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí, Liberec
Cena: 1.500,- Kč

Program:

1.Způsobilost k právním úkonům

2.Duševní onemocnění – jednotlivé druhy zdravotních handicapů a důvody vedoucí k podnětům a návrhům na úpravu způsobilosti, úplné
zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení ve způsobilosti k právním úkonům

3.Soudní jednání – důkazní prostředky, vyšetření poměrů posuzované osoby, ustanovení soudního znalce z oboru psychiatrie k
vypracování znaleckého posudku, ustanovení právního zástupce pro toto řízení, rozsudek

4.Ustanovení opatrovníka – právnická osoba, fyzická osoba (subjektivní a objektivní odpovědnost)

5.Kolizní opatrovník (schválení právních úkonů)

6.Povinností opatrovníka
Spolupráce opatrovníka s opatrovatelem, správa finančních prostředků a nemovitého majetku,
zajištění finančních prostředků (/PID, soc. dávky + příspěvek na péči, atd), uzavírání smluv o poskytování služeb (pečovatelské
služby, podporované bydlení, CHKB, CHB, pracovní smlouvy, hospodaření s majetkem, smlouvy, dědická řízení, soudní jednání, žaloby (
manželství, volební právo, zaměstnanecký poměr apod.), zdravotní stav opatrovance, hospitalizace, podání žádosti do ÚSP, předkládání
zpráv a vyúčtování z hospodaření za opatrovance soudu, závěrečné vyúčtování

7.Návody a řešení příkladů z praxe

Školení je určeno pracovníkům obcí, ústavů, charit a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Přihlásit se můžete na stránkách www.vzdelavani.com, nebo přímo zde:

http://www.vzdelavani.com/kurzy-liberec/5-liberec/133-opatrovnictvi/booking

Klíčová slova: