OP LZZ - Mezinárodní spolupráce

05.04.2013 23:02

Specifické cíle 4. výzvy jsou zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti a rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Uzávěrka pro předkládání grantových projektů je 30. dubna.

Podporované aktivity, typy činnosti:
A. Podpora mainstreamingu a diseminace výstupů projektů realizovaných v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce
B. Zvýšení transparentnosti nestátních neziskových organizací (NNO)

Další informace jsou na stránkách ESF v ČR.

Klíčová slova: