Online semináře pro ředitele k fundraisingu

Kurz a sdílecí klub s hosty pro ředitele, oba dva s podtitulem Fundraising Friendly, pořádá České centrum fundraisingu.

Zatímco pro fundraisery se nabízelo a nabízí množství kurzů na rozličná témata, tak ředitelé a management organizací se s fundraisingem dlouho potýkali sami. A přitom zařazení fundraisingu do managementu, plánování, ale i řízení pracovníků různých týmů není vůbec snadné. 
 
Nabízíme v této oblasti kurz a sdílecí klub s hosty pro ředitele, oba dva s podtitulem Fundraising Friendly. A kurz i klub jsou pouze online. Je nám jasné, že ředitelé si najdou čas maximálně online. Možná ale oceníte páteční dopoledne jejich realizace tak jako účastníci předešlých ročníků.
  
Fundraising Friendly kurz
 Páteční dopoledne s fundraisingem a jeho nastavením a začleněním do fungování organizace.
 Školitelé: Jana Ledvinová, Jan Kroupa
 
14. 4. 2023, 9.30-12.30 online
12. 5. 2023, 9.30-12.30 online
16. 6. 2023, 9.30-12.30 online
  
Fundraisingový seminář pro ředitele a vedení organizací, který jsme v ČCF zavedli před 2 roky a již jej absolvovalo pár desítek lidí v managementu organizací. 
Začlenění práce fundraisera do managementu organizace je ještě stále pro mnohé organizace velkou výzvou. A přitom je jasné, že fundraising se bez intenzivní práce a spolupráce v týmu rozvíjet nedá. Jak vybalancovat pracovní tým a nastavit systémy řízení tak, aby se v organizaci fundraising usadil a efektivně přinášel potřebné zdroje?

Reference:
Všechny bloky byly pečlivě připravené a dobře do sebe zapadaly. Pro mě byl nejpřínosnější první a druhý díl - plánování fundraisingu a co je důležité pro to, aby vše fungovalo. Určitě i role správní rady a fundraisera, princip odměňování a parametry, které je dobré sledovat. Celý kurz byl pro mě velkým přínosem a posunul mě profesionálně zase o kousek dál. 
Přehodnotila jsem co je a co není podstatné. Přeskládala jsem si priority. Je to inspirativní prostředí, ve kterém mě napadá kudy dál. Je to motivující. Určitě zapracuji na dlouhodobých dárcích a nebudu se tolik věnovat PR akcím.

Témata:

  • Kdy je čas přijmou fundraisera nebo založit fundraisingový tým?
  • Jaké jsou možnosti odměňování? Jaká jsou kritéria hodnocení práce fundraisera?
  • Kdy si na sebe má fundraiser vydělat?
  • A kdy lze očekávat dlouhodobý a předvídatelný příjem z fundraisingu?
  • Jak motivovat ostatní členy týmu, aby spolupracovali na rozvoji zdrojů?
  • Jaká je role ředitele a členů správní rady ve fundraisingu?
  • Co může rozvoj fundraisingu přinést do organizace kromě peněz?
  • Jak je naše organizace na fundraising připravená?
  • A má to vůbec cenu? Nebudeme raději nadále „jen psát granty“?

Cena: 4 100 Kč s DPH
 
Více informací a registrace
   
 
Fundraising Friendly Klub, online platforma sdílení s hosty
 Školitelé: Jana Ledvinová, Jan Kroupa

31. 3. 2023, 9.30-12.30 online: host Zdeněk Mihalco, Nadace VIA 
2. 6. 2023, 9.30-12.30 onlinehost Pavol Hrica, Cesta von
15. 9. 2023, 9.30-12.30 online
8. 12. 2023, 9.30-12.30 online
  
Fundraising Friendly Klub poprvé odzkoušený v roce 2022 a v roce 2023 obnoven formou 4 čtvrtletních 3hodinových setkání.
Je určený optimálně pro absolventy kurzu Fundraising Friendly pro ředitele organizací a členy správních rad. Absolventi FF kurzu již získali základy vzdělávání jak přistupovat a zařadit fundraising do svých organizací.

Reference:
Zkušenosti ostatních, a to nejen ve fundraisingu, ale i v manažerských otázkách, které dost často spolu souvisejí. Ale přenos zkušeností jednoznačně převažuje. Velmi mi pomohlo i sdílení neúspěchů na naši úrovni. Občas se s ním sektáváme všichni, ale tato platforma to umožňuje sdílet a případně se dostane rad od kolegů.
Skvělé bylo setkávání páteční dopoledne! Vždy jsem se na to těšila, byl to pro mě malý svátek, tak trochu za odměnu, a důvod opravdu zůstat doma na home office :-) Moc se mi líbili pozvaní hosté, zajímavé povídání, inspirativní nápady a nahlédnutí pod pokličku někoho jiného.
  
Cena: 3240 Kč + DPH
 
Více informací a registrace

V případě dotazů kontaktujte Marii Říhovou na team@fundraising.cz.

Klíčová slova: