Online kalkulačka finančního zdraví neziskovky

Kalkulačka vytvořená Masarykovou univerzitou je k dispozici zdarma.

Poslouží zejména k ekonomickému sebehodnocení jednotlivých nestátních neziskových organizací (NNO). 

Nový online nástroj ukáže, v jaké finanční kondici se organizace nachází, a poukáže na skutečnosti, které mohou negativně ovlivňovat současný nebo budoucí ekonomický stav organizace. Poradí také, jak tyto negativní skutečnosti odstranit.

Celá kalkulačka funguje na principu tzv. ratingů, které vycházejí z hodnocení různých zejména finančních ukazatelů vaší organizace. Výsledné ratingy jsou pak stanovovány na škále známek A (nejlepší) až F (nejhorší).

Co pro hodnocení potřebujete?

  1. Správně zařaďte svou NNO mezi servisní nebo členské organizace,

  2. mějte připravené základní účetní výkazy vaší organizace,

  3. zkontrolujte, zda jsou zadané údaje storpocentně správné. 

Kalkulačka finačního zdraví pro neziskové organizace je k dispozici tady

Centrum pro výzkum neziskového sektoru na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně nástroj vytvořilo v rámci projektu s názvem Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti, v rámci programu TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Zdroj: Svět neziskovek

 

Klíčová slova: