Olivova nadace

08.04.2012 19:55

Nadační příspěvky na studijní cesty do zahraničí, uzávěrka žádostí 30. dubna.

Nadační příspěvky z výnosu finančních prostředků, které Olivova nadace získala z NIF v roce 2011, budou poskytnuty na nadační příspěvky: Zkvalitnění zdravotní a sociální péče o děti a mládež v ČR, na základě získání podmětů a zkušeností neziskových organizací, které tuto péči poskytují dětem a mládeži v zemích EU i v zemích mimo EU v rámci studijní cesty.

Kontakt: PhDr. Věra Doušová (reditel@olivovanadace.cz)
Olivova 224, 251 01 Říčany
Tel: 323 631 313

Klíčová slova: