Odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013

10.06.2013 2:00

Grantový program vyhlásila Rada hlavního města Prahy, konečný termín pro podání žádostí o grant je 21. června 2013.

Program je zaměřen na poměrně lehce odstranitelné překážky, které znesnadňují či brání přístupnosti veřejných prostor a veřejných staveb. 

Podprogramy:

  1. zpřístupnění veřejných prostor
  2. zpřístupnění veřejně přístupných vnitřních prostor staveb (zejm. budov zdravotnických, sociálních, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových zařízení, případně též kaváren, obchodů a dalších veřejně přístupných objektů denní potřeby.)
  3. zpřístupnění veřejných technických kompenzačních zařízení (výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) a veřejných sociálních zařízení

Více informací na stránkách portálu pro sociální oblast města Prahy.

Klíčová slova: