Odborník na práci se žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

23.05.2012 22:55

Kurz pořádá sdružení SIMP, o.s., které má letité zkušenosti s vedením projektu přímé podpory integrace dětí a mládeže se SVP do běžných ZŠ a SŠ.

Kurz vychází z praktických zkušeností, příkladů dobré praxe, autentických zkušeností z minulé a současné situace v oblasti inkluze. Kurz se zaměřuje na další vzdělávaní pedagogických pracovníků, studentů, či rodičů v praktické rovině a přináší možnosti ověření vlastních dovedností v praxi. Předmětem kurzu je získat praktické informace k výkonu práce AP.
                                                                                                                             
Termín kurzu: 5.6. – 12. 6. 2012 teoretická část, poté praxe.
 
Anotace:
Teorie pedagogických technik a psychologie, speciální pedagogika – surdopedie, logopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifika práce s dětmi s kombinovaným postižením. Sociálně právní minimum-využití cílených dávek sociální podpory a sociálních služeb, školský zákon ve vztahu k AP.
Úspěšný absolvent získá certifikát Odborník na práci se žáky/studenty se SVP v rámci dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, akreditovaný MŠMT.
 
 
Cena kurzu se odvíjí od toho, zda spadáte do cílové skupiny či nikoliv - 8600 Kč, případně 0Kč.
 
Vymezení cílové skupiny:
je nutné splnit tři podmínky, územní - tj. být ze Středočeského kraje nebo zde pracovat, být uchazeč nebo zájemce o práci a pak jedna podmínka z následujících:
 
osoba dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny či rodič
nebo
osoba do 24 let nebo nad 50 let
nebo
osoba se zdravotním postižením.
 
Lze udělat i výjimky, které pak naše organizace musí konzultovat přímo s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nutnou podmínkou registrace na kurz je přijímací pohovor.
 
 
Kontakt: metodik@simp.cz, tel.:233 313 210,
Klíčová slova: