Oční lékaři nejčastěji operují šedý zákal

04.02.2014 16:36

Mladá Boleslav – Oslepnutí. Ztráta zraku. Strašák, který znamená pro člověka velký zásah do života ve všech oblastech. To zná z praxe i František Krčma z mladoboleslavské poradny sociálních služeb pro zrakově postižené.  

"Lidé, které ztráta zraku postihne, často ztrácejí své postavení v běžném životě, v práci, v rodině, ve škole, při zájmových činnostech, mezi přáteli, ztrácejí přístup k informacím a orientaci v okolním světě," líčí František Krčma. Když už tato situace nastane, je na místě navštívit odborné sociální poradenství pro těžce zrakově postižené občany.
A čím se vlastně poradna v Boleslavi zabývá? Snaží se působit jednak v preventivní rovině, aby se lidé o zrak starali, a jednak samozřejmě poskytuje rady lidem v situaci, kdy došlo z nějakého důvodu k poškození zraku.
"Poskytuje informace o možnostech sociální rehabilitace zrakově postižených, dále odkazujeme na služby Tyfloservisu, který poskytuje pomoc v nácviku orientace v sociálním prostředí klienta, nácviku chůze s bílou holí, orientace v domácím prostředí, sebeobsluhy, nácviku vlastnoručního podpisu a podobně," vysvětluje Krčma.
Zrak je totiž jeden z nejdůležitějších orgánů, které člověk má, připomněl i včerejší Den zraku.
Jak dále prozrazuje František Krčma z této organizace, navzdory vysoké úrovni očního lékařství žije asi 90 procent zrakově postižených lidí na světě v oblastech bez jakékoli zdravotní péče.
Podle jeho slov se ale v našem regionu lidé nemají čeho obávat, protože zdejší oftalmologické oddělení je na dobré úrovni, i když se potýká s nedostatkem financí na nové přístroje.
"Nejčastějším zákrokem v oční chirurgii je operace šedého zákalu. Před dvaceti lety se na oku dělal jeden a půl centimetru dlouhý řez, pacient si pak musel pobýt týden v nemocnici. Dnes stačí řez, který je desetkrát menší, to znamená asi jeden a půl milimetru. Vložená umělá oční čočka je pro pacienta výhodná i v tom, že nemusí nosit brýle. Zákrok je převážně ambulantní," vypráví Krčma.
Klienti zdejší poradny se v září sešli v Poděbradech na rekondičním pobytu. "Lektoři zde názorně předvedli ukázky prostorové orientace a sebeobsluhy zrakově postižených," říká Krčma. Tuto akci jsme mohli uspořádat i díky podpoře města a firmy Johnson Controls," dodal.

---

"U nás se mohou lidé z Mladoboleslavska informovat například o možnostech pomůcek pro zrakově postižené." František Krčma

Klíčová slova: