Ochranná známka Práce postižených první organizaci v Hradci Králové

29.04.2012 15:03

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením předal 27.4. ochrannou známku Práce postižených nově schválené společnosti Propagační podnik Hradec Králové s.r.o., která je první licencovanou společností ochrannou známkou v Hradci Králové.

Známku Práce postižených v prostorách Magistrátu města Hradec Králové nově oceněnému ukázkovému zaměstnavateli zdravotně postižených v České republice předali paní Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové a Ing. Antonín Šípek, ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

 

Propagační podnik Hradec Králové s.r.o. zaměstnává 59 osob se zdravotním postižením z celkového  počtu 69 svých zaměstnanců. Společnost se  věnuje technickým pracím, výrobou reklam, reklamních předmětů, polepům vozidel, polepům ze samolepící fólie, tiskařským službám, kompletacím a manuálním pracím.

 

Mezi největší odběratele patří Dätwyler Rubber CZ, Skupina GUMOTEX auto (Závod TANEX, PLASTY, Jaroměř), Rubena, RM PLASTIG, FOMA BOHEMIA, PROKEŠ & CO. CZ  a Inter Cars Česká republika. Ing. Šípek při předání ochranné známky řekl: "Jsem velmi rád, že jsem se  jako zástupce Sdružení automobilového průmyslu mohl zúčastnit dnešního  předání. Naše sdružení reprezentuje firmy, které vytvářejí 20 % průmyslové výroby i exportu České republiky. Jsme jedním z hlavních pilířů české ekonomiky, ale cítíme také velkou odpovědnost vůči společnosti, v níž žijeme a podnikáme. Proto podporujeme akce a aktivity NFOZP, neboť i na výrobcích firem automobilového průmyslu se podílejí pracovníci  se  zdravotním handicapem".

 

Známka byla Propagačnímu podniku Hradec Králové udělena v kategoriích: Aplikace folií, dokončovací a kompletační práce.

 

Své vystoupení Ing. Šípek uzavřel: "Důkazem dobré práce firem, zaměstnávajících postižené, je dnes oceněný Propagační podnik Hradec Králové, který spolupracuje mimo jiné s naší členskou firmou Gumotex.

 

Jak na předání zdůraznila Hana Potměšilová, projekt ochranné značky „Práce postižených“ (www.pracepostizenych.cz) nemá  obdoby v žádné ze zemí Evropské unie. Projekt  si klade za cíl  upozornit na lidi, kteří i přes své zdravotní postižení a ztížené podmínky při uplatňování na trhu práce dokáží vykonávat stejně dobrou a konkurence-schopnou práci, jako zdraví lidé. Stejně tak je cílem pozdvihnout společnosti, které jsou kvalitními zaměstnavateli osob se zdravotním postižením.

 

Právo užívat tuto známku  má zaměstnavatel, který zaměstnává zdravotně postižené osoby a prokáže, že se na poskytnuté službě, vyrobeném, baleném či kompletovaném výrobku  svou prací podíleli  zdravotně postižené osoby alespoň 75 procenty. Od roku 2010 je ochranná známka součástí Národní politiky kvality České republiky. Majitelem ochranné známky je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (www.nfozp.cz). Správcem ochranné známky je Sdružení pro oceňování kvality.

 

Projekt v rámci svého internetového obchodu na www.pracepostizenych.cz nabízí s dodací dobou do 48 hodin po zadání objednávky výrobky všech certifikovaných firem ochrannou známkou Práce postižených.

 

Jedním z pravidelných odběratelů výrobků z e-shopu ochranné známky je i Sdružení automobilového průmyslu. Proč? To dodává ing. Šípek. „Nejen, že svým nákupem například kancelářských potřeb od výrobce Czech office dáváme práci lidem se zdravotním postižením, ale máme také jistotu, že dané výrobky  jsou velmi kvalitní, jsou vyrobeny pouze ze surovin z EU a jsou ještě za dobrou cenu!"

 

Hana Potměšilová

Klíčová slova: