Ocenění pro primární péči

V rámci osmého ročníku Ceny Rady vlády pro seniory předal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ocenění osobnostem, které přispívají ke zvýšení kvality života seniorek a seniorů, případně přispěly k řešení problematiky stárnutí a stáří v České republice. Ocenění se předávalo ve čtyřech kategoriích. V kategorii osobnost – profesionál získala ocenění Hana Čepová, spoluzakladatelka organizace Právě teď! o.p.s.

Primární péči není věnován dostatek pozornosti – a to se nám může vymstít

Ocenění Rady vlády se předávalo ve čtyřech kategoriích. V kategorii osobnost – profesionál získala ocenění Hana Čepová, spoluzakladatelka organizace Právě teď! o.p.s. Ta k ocenění uvádí:

 „Jde o ocenění pro všechny aktivní seniory se kterými pracujeme a kteří si velmi dobře uvědomují, že jejich aktivita jim napomáhá oddalovat období, kdy velmi pravděpodobně nebudou sami schopni zvládat některé každodenní činnosti. Jsem za ocenění naší práce ráda, ale spíš než já, by si to ocenění mnohem víc zasloužila kolegyně Iveta Luxová, která ve spolupráci se seniory naše programy plánuje a připravuje."

V rámci převzetí ocenění na Radě vlády pro seniory Hana Čepová ve své děkovací řeči uvedla: „Vzhledem k demografickým křivkám, které zde přítomní členové rady velmi dobře znají, je potřeba více podporovat primární péči (pozn. tu, které se věnujeme v Právě teď! o.p.s.), protože jde o nejlevnější a zároveň nejúčinnější formu peče o seniory, která oddaluje potřebu následné péče, která je pro stát (tedy pro každého z nás) významně nákladnější. Primární péči je věnováno minimum pozornosti a to se nám může v dlouhodobém horizontu vymstít.

Zároveň je třeba více otevírat témata a připravovat společnost na to, jak udržet osoby v dnešním důchodovém věku co nejdéle v pracovním procesu. Je třeba urychleně definovat vhodné a nevhodné pracovní pozice pro osoby 65+, je potřeba se zamyslet nad tím jak tyto osoby motivovat k tomu aby pracovali, jak motivovat zaměstnavatele!!! k tomu, aby byli ochotni tyto osoby zaměstnávat.  Nelze ani počítat s tím, že pracovní doba pro tyto osoby bude standardních 8 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Je třeba lépe připravit podmínky pro zkrácené úvazky. Těch souvisejících témat je spousta a nám zbývá už jen 12 let k tomu, abychom tyto problémy začali řešit a připravovat k nim potřebné osvětové kampaně. Už jen dvanáct let totiž  zbývá, než se generace tzv. Husákových dětí přiblíží důchodovému věku. Pokud včas nepřipravíme vhodné podmínky, připravme se v horizontu let následujících po roce 2035 na sociální a ekonomickou katastrofu.“

Hana Čepová

 

 

Klíčová slova: