Oblíbené rybaření pro děti s handicapem

Rybářský kurz pro děti s různým zdravotním postižením uspořádalo již pošesté Středisko rané péče v Pardubicích.

V neděli 1. 5. 2022 se v okolí rybníka Mazanec sešly děti s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením, aby se pod vedením trenéra handicapovaných rybářů Richarda Konopáska a dalších rybářů naučily rybařit. Zájem dětí o ukázky rybářského vybavení, osvojení si techniky rybaření a způsobů rybaření byl opět veliký.

Děti i další členové rodiny zažili báječné odpoledne vyplněné nejen rybařením, ale také bezprostředním sdílením zkušeností v péči o dítě se specifickými potřebami. Slunečné, prvomájové odpoledne všem uteklo a někteří rodiče začali přemýšlet, zda by se jejich dítě s handicapem mohlo věnovat rybaření i v budoucnu.

Poděkování patří nejen donátorovi akce Nadaci Lenky a Romana Šmidberských, ale také členům realizačního týmu Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

 

Blanka Randová

 

Klíčová slova: