Občanský zákoník: co nastane 1. 1. 2014?

30.05.2012 22:36

Cílem kurzu, který pořádá Remedium Praha 14. června, je nabídnout představitelům organizací dostatečně široký a podložený výklad základních změn, se kterými přichází nový občanský zákoník, a to nejen v jednotlivých formách neziskových organizací, ale především v celkovém pojetí právnických osob, zastupování a majetkových vztahů.

Problematika aplikace občanského zákona bude představena pro ty, kteří řeší každodenní praktické problémy a mají zkušenosti s běžným provozem neziskových organizací (zejména občanských sdružení, obecně prospěšných společností, Charit a Diakonií, nadací a nadačních fondů).

Další informace v přiložené pozvánce.

Klíčová slova: