O možnosti neurorehabilitace mozku v době koronavirové

Už třetí ročník České konference neurokognitivní rehabilitace bude hostit v Ostravě 1. a 2. října Moravskoslezské inovační centrum.

Připraveny jsou přednášky i workshopy. Novinkou letošního ročníku je přednáška pro veřejnost v rámci doprovodného programu Akademie věd a VŠB-TUO – Týdne inovací. Vstupné na ni bude zdarma.

Téma covid-19 prolne klíčová témata letošního ročníku konference. „Téma koronaviru se zvláště odráží v možnostech sdílení dobré praxe poskytování distanční péče, dotýká se i oblastí souvisejících s neuropsychiatrickou problematikou a s kvalitou života pacientů i jejich rodinných příslušníků,“ řekl Petr Nilius, předseda konference.

Do Ostravy míří řada odborníků zabývajících se problematikou péče o pacienty s postižením mozku. Přednášky, kterých bude během dvoudenní konference celkem jedenáct, ale nejsou určeny pouze pro neuropsychology

„Primárně je konference určena pro nelékařské zdravotnické profesionály - klinické psychology, klinické logopedy, ergoterapeuty, fyzioterapeuty nebo zdravotní sestry, kteří v rámci své činnosti poskytují různé formy neurorehabilitace. Dále budou mezi účastníky lékaři indikující neurokognitivní rehabilitaci – jedná se zejména o neurology, rehabilitační lékaře nebo psychiatry. V neposlední řadě je pak určena pro technické inovátory, kteří vynalézají, testují a zkoumají zdravotnické prostředky. Během letošního ročního očekáváme, že v publiku usedne 80 až sto odborníků,“ vyjmenoval Petr Nilius.

Konference bude rozdělena do dvou bloků – přednáškového a workshopového. 

„Dohromady se představí jedenáct přednášejících. První den jich bude osm, druhý tři a tři workshopy. Přednáškový den bude naplněn tématy poskytování vzdálené kognitivní rehabilitace u dětí a dospělých, blokem neuropsychiatrie a kasuistickým blokem s tématem kvalita života se vzniklým poškozením mozku. Druhý den bude workshopový a primárně slouží k představení a sdílení dobré praxe a možností kognitivní rehabilitace,“ popsal Petr Nilius.

Novinkou letošního ročníku je přednáška pro veřejnost. Ta proběhne 1. října od 15 hodin na půdě Technické univerzity Ostrava. 

„V rámci doprovodného programu Týdne inovací vystoupí i naši odborníci s představením komplexního problému neuropsychologické rehabilitace dětí s traumatickým postižením mozku. V rámci tohoto bloku budou představeny komplexní problémy a formy řešení v rámci multioborové spolupráce, včetně představení spolupráce humanitních oborů s technickými,“ uvedl Petr Nilius.

Traumatická poranění mozku u dětí jsou celosvětovou výzvou v oblasti veřejného zdraví. V Evropské unii tato poranění postihnou až 110 tisíc dětí ročně. Vzhledem k dlouhodobému charakteru postižení a jejich nestabilní povaze jsou traumatická poranění mozku považována za chronická postižení významně ovlivňující kvalitu života dítěte, školního fungování a funkce celého rodinného systému. 

„Přednáškový blok bude doplněn o vznikající technická řešení a prezentace multioborových projektů, které mohou v budoucnu zvyšovat kvalitu života lidem po úraze a jejich rodinám.  Vstupné na přednášku je zdarma,“ uzavřel Petr Nilius.

Na dvoudenní konferenci je třeba se registrovat a vstupné na oba dny je tisíc korun. Registrační formulář zde.

Petra Ďurčíková

 

 

Klíčová slova: