O metodách augmentativní a alternativní komunikace

09.02.2013 17:45

Seminář Možnosti a limity využití AAK u osob s těžšími formami mentálního postižení pořádá 19. února Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči.

Jedná se o seminář určený především pro pracovníky v sociálních službách, kteří se starají o nemluvící klienty s těžším mentálním postižením. Na semináři se dozvíte o metodách augmentativní a alternativní komunikace, využitelných pro tuto cílovou skupinu. Seminář je zaměřen prakticky a obsahuje témata probíraná v kurzu Úvod do AAK, z nichž jsou však vybrány pouze metody vhodné pro klienty s těžším mentálním postižením.

Seminář je akreditovaný MPSV.

Cena 500 Kč, 5 výukových hodin, 9-13.30. Lektorka Mgr. Jana Šarounová.

Přihlásit se lze  vyplněním

online přihlášky

nebo telefonicky na 222 519 926. Uveďte jméno i s titulem, profesi, adresu pracoviště, kontaktní e-mail a kontaktní telefon (nejlépe pevnou linku i mobil).

Seminář se koná v SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, Tyršova 13, 120 00 Praha 2, tel. 222 519 926. Odkaz na mapu

zde

, bezbariérový zvonek je vlevo vedle dveří, nikoliv mezi ostatními domovními zvonky. Prosím, vezměte si s sebou přezůvky. Levné ubytování v okolí je možno si zajistit v

Křesťanském domově mládeže

na Náměstí Míru, cca 7 minut pěšky.

Klíčová slova: