O historii i současnosti hipoterapie

Na tiskovou konferenci 2. listopadu v Bohuslavicích zve největší hiporehabilitační centrum v ČR nejen novináře, ale i zájemce z řad veřejnosti. 

Srdečně vás zveme na tiskovou konferenci největšího hiporehabilitačního centra v ČR a zároveň jediného, které má akreditaci Ministerstva zdravotnictví. O významu pohybu koňského hřbetu v rehabilitaci vážně nemocných dětí promluví lékaři, fyzioterapeuti, zástupci lékařské fakulty i rodiče malých pacientů. Zúčastní se i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Po konferenci vám přímo na místě ukážeme, jak probíhá výběr vhodného zvířete pro klienta a jaký vliv mají rozdílná tempa koní na tělo dítěte. Proběhne i praktická ukázka hipoterapie.

dne 2. listopadu 2022 od 13:00 v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích.

Na historicky první tiskové konferenci střediska Mirákl vystoupí

 • Alexandra Vosátková: 40 let hipoterapie v ČR aneb jak se zrodila hipoterapie v ČR a jak si stojí dnes;
 • PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.  z 3. LK UK: Spolupráce Miráklu a vysokých škol, výzkumná činnost;
 • Zoran Nerandžič: Animoterapie z pohledu rehabilitačního lékaře;
 • Šimon Vacín, klient Miráklu: Osobní zkušenost s hipoterapií u klienta s dětskou mozkovou obrnou;
 • Šárka Smejkalová, viceprezidentka UNIFY ČR: Činnost Unie fyzioterapeutů a spolupráce s Klinickou zájmovou skupinou Hipoterapie;
 • Kateřina Maříková: Hipoterapie a její vývoj v Miráklu za posledních 10 let.

Přiblíží vám

 • Proč je léčba pomocí koňského hřbetu tolik účinná a zároveň oblíbená mezi dětmi se speciálními potřebami;
 • Pro jaké děti je vhodná a jak jim může pomoci;
 • Jakým vývojem prošla hiporehabilitace v ČR;
 • Aktivity v oblasti vzdělávání nových terapeutů a význam spolupráce s univerzitami;
 • Proč udělilo Ministerstvo zdravotnictví akreditaci právě Miráklu.

Po tiskové konferenci se můžete zúčastnit i praktických bloků:

 • Workshop hipoterapie (14:45 – 15:45): Informace o diagnostice dětí a následném výběru nejvhodnějšího koně pro terapii. Ukázka 3 koní s komentářem o pohybových rovinách (výběru koně pro klienta) a významu tempa kroku koně. Vysvětlení pojmů senzomotorická stimulace a diferenciace.
 • Hipoterapie s klienty (16:00 – 16:20): Názorná ukázka hipoterapie na 3 vybraných dětech. Komentáře o diagnóze, cíli terapie, návrhu terapie a o aktuálním průběhu terapeutické jednotky (volba tempa, manuálních kontaktů, pohybová odpověď dítěte).

Příběh Šimona Vacína a příběh dalšího dítěte s Downovým syndromem pro vás budeme mít zpracované a vytištěné. Maminky obou dětí budou osobně přítomny a k dispozici na případné osobní rozhovory.

K dispozici budou fotografie. Nabízíme také možnost individuálních rozhovorů.

Využijte příležitost být u toho s námi. Poznat, jak se dá pomáhat dětem se speciálními potřebami pomocí koňského hřbetu. Budeme se těšit na osobní setkání.

Prosíme, potvrďte svoji účast na email jindra.landova@chmirakl.cz do 26. října 2022. 

 

Klíčová slova: