NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

09.06.2013 2:00

Současně vyhlašuje sbírku pro osoby se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Naše možnosti jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly poškozeny nebo zničeny.
NRZP ČR je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek, pomoci při urychlení administrativy při pořízení nových, v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na nákup nezbytné pomůcky.
Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, nebo na adrese nrzpcr@nrzp.cz.
Současně se obracíme na občany s prosbou o finanční pomoc na nákup kompenzačních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením, kterým byly kompenzační pomůcky zničeny nebo poškozeny současnými povodněmi.
 
Číslo sbírkového účtu, na který je možné přispět: 248896031 / 0300.
Variabilní symbol: 2013.
 
Všem dárcům děkujeme
 
 
Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Klíčová slova: