NRZP ČR žádá Ministerstvo financí o omluvu za výrok k příspěvku na péči

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zásadně odmítá prohlášení tiskového mluvčího MF ČR, který uvedl, že příspěvek na péči může být často zneužíván k vylepšení rozpočtů domácností a není kontrolováno jeho využití, proto nedošlo k valorizaci příspěvku na péči. 

Vyjádření o zneužívání příspěvku na péči se nezakládá na pravdě a tento necitlivý výrok se dotýká desetitisíců lidí, kteří jsou závislí na pomoci druhých osob a příspěvek na péči jim pomáhá v tom, aby si takovou péči zajistili. NRZP ČR proto žádá vedení ministerstva o omluvu tohoto nešťastného výroku.

Český rozhlas dnes na Radiožurnálu uvedl rozhovor s ředitelkou PROSAZ z. ú. paní Ing. Ivetou Peškovou o valorizaci příspěvku na péči, a to jako reakci na vyjádření tiskového mluvčího MF ČR Stefana Fouse. 

Rozhovor si můžete poslechnout pod tímto odkazem:

https://radiozurnal.rozhlas.cz/z-prispevku-zaplatim-35-hodiny-pece-na-den-potrebuji-jednou-tolik-asistenti-nam-9008013

Příspěvek na péči je jediná dávka, která umožňuje osobám závislým na péči druhých nakoupit si takovou pomoc. Pomoc je realizována buď prostřednictvím profesionálních poskytovatelů sociálních služeb nebo je zajištěna osobou blízkou či rodinným příslušníkem. Až 70 % péče je poskytováno v rodinách, přičemž zpravidla jeden člen rodiny zůstává se závislou osobou doma, tudíž nemá zaměstnání, nebo pracuje na kratší úvazek. 

Podle CERGE ztratil příspěvek na péči od roku 2012 téměř 30 % svojí hodnoty ve 2. stupni a více než 10 % ve stupních 3. a 4.

MPSV ČR přislíbilo koncem roku 2020, že od 1. července 2023 dojde k pravidelné valorizaci příspěvku na péči tak, aby byla zachována jeho hodnota. MF ČR však valorizaci odmítlo a o jeho odborné argumentaci ať si každý udělá svůj názor.

NRZP ČR předložilo MPSV ČR návrh na valorizaci příspěvku na péči ve stupních 2. – 4. a tento návrh byl zamítnut. Další jednání se uskutečnilo s ministrem financí panem Zbyňkem Stanjurou, kterému jsme předali podrobný analytický materiál, který jasně dokazuje, že lidé závislí na péči si nemohou koupit takové množství služeb, jako před deseti lety. Dochází k zbídačování rodin, které se starají o své blízké, přesto MPSV ČR neustále tvrdí, že jeho prioritou je poskytování péče v domácím prostředí. Pan ministr Zbyněk Stanjura prohlásil, že o tom bude uvažovat, ale víc se zatím nestalo.

Jen připomínáme, že domácí péče je podstatně levnější nežli v zařízeních sociální péče. Pokud chce vláda uspořit finanční prostředky, měla by naopak výrazně podpořit domácí péči, která je o více než polovinu levnější než profesionální péče. Odmítáme, aby se lidé s těžkým zdravotním postižením stali rukojmím v lobbistické bitvě při hledání úspor ve státním rozpočtu.

 

Za NRZP ČR:
Mgr. Sabrina Plisková, MPA
ředitelka Odboru komunikace

Klíčová slova: