NRZP ČR vyzývá k vyhledávání lidí v rámci dodávek energie

V souvislosti s krachem některých prodejců energie je v současné době největší problém s tzv. nekontaktními zákazníky, kteří jsou potencionálně zranitelní. Jedná se většinou o seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří o ukončení činnosti Bohemia Energy a dalších poskytovatelů nevědí.

Problém spočívá v tom, že řada těchto občanů ani nezaznamenala ukončení dodávek energie, například od Bohemia Energy, a následný přechod k dodavateli poslední instance.

Mohou to být lidé, kteří nemají například přístup ke sdělovacím prostředkům kvůli zdravotnímu stavu. V řešení je varianta, že dodavatelé poslední instance budou kontaktovat úřady, ale problém je, že by dodavatelé poslední instance museli poskytnout osobní údaje, což je v rozporu s GDPR.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása vyzývá ke kontaktování těchto lidí. 

"Pokud budete mít podezření nebo indicie, případně informaci, že víte o osobě, která odebírala energie z krachujících společností a byla automaticky přeřazena k dodavateli poslední instance, aby se ozvaly tomuto dodavateli a uzavřeli s ním novou dlouhodobější smlouvu, nebo kontaktovali Energetický regulační úřad na telefonních číslech 564 578 658, 564 578 623, 567 120 765. Tito lidé se mohou případně obrátit také na poradnu NRZP ČR, email: poradnanrzp@nrzp.cz , telefon 266 753 427. Upozorňujeme, že každý klient může být u dodavatele poslední instance nejdéle po dobu šesti měsíců, po této lhůtě bude spotřebiteli zaslán dopis, následně bude odebrán elektroměr. Je určitě několik tisíc lidí, kteří nebudou umět tento problém řešit a mohou se najednou dostat do situace, že nebudou mít dodávky energií."

 

Zdrdoj: NRZP ČR

Klíčová slova: