NRZP ČR přitvrzuje: trestní oznámení na ministra zdravotnictví a návrh na vydání předběžného opatření

27.06.2012 20:05

Trestní oznámení na ministra zdravotnictví Luboše Hegera pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby podala Národní rada osob se zdravotním postižením. Dále podala u Obvodního soudu pro Prahu 2 návrh na vydání předběžného opatření k zastavení vydávání Karet sociálních systémů. Cílem  je zabránit distribuci Karet sociálních systémů do doby, než bude legislativně ošetřeno, že občané mají právo zvolit si způsob výplaty dávek, a to včetně výplaty v hotovosti formou poštovních poukázek. Podrobnosti a informace k dalším aktuálním událostem jsou na webu NRZP ČR.

Vážení přátelé, 

dnes 26. 6. 2012 se uskutečnila mimořádná tisková konference, na které jsme média informovali o našich krocích proti zhoršování situace osob se zdravotním postižením, které se děje v souvislosti s realizací sociální a zdravotní reformy, kterou realizuje MPSV ČR a MZ ČR. 

Především jsme informovali o návrhu zákona, který dnes podala skupina senátorů v čele s místopředsedou Senátu ČR Zdeňkem Škromachem. Zákon mění zákony související se zavedením Karty sociálních systémů. Navrhovanou úpravou se omezuje platební funkce Karty sociálních systémů pouze na oblast dávek pomoci v hmotné nouzi. Pokud tento zákon bude schválen, tak na příště by již nebyly distribuovány Karty sociálních systémů jako platební karty, ale byly by to pouze průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P. Platební karta by zůstala pouze u dávek hmotné nouze jako kontrolní funkce ve vztahu ke zneužívání dávek v systému pomoci v hmotné nouzi. 

Druhým krokem, který jsme učinili v souvislosti s nebezpečím, že u držitelů tzv. sKarty již nebudou dávky vypláceny prostřednictvím poštovní poukázky, je podání návrhu na vydání předběžného opatření k zastavení vydávání Karet sociálních systémů. Tento návrh na předběžné opatření jsme podali včera 25. 6. 2012 u Obvodního soudu pro Prahu 2. Cílem tohoto podání je zabránit distribuci Karet sociálních systémů do doby, než bude legislativně ošetřeno, že občané mají právo zvolit si způsob výplaty dávek, a to včetně výplaty v hotovosti formou poštovních poukázek. Pokud soud vydá předběžné opatření, budeme vyzvání, abychom do určitého času předložili řádnou žalobu. Pokud soud toto předběžné opatření nevydá, jsme přesto rozhodnuti tuto žalobu podat. Zavedení tzv. sKaret – Karet sociálních systémů a zrušení výplaty dávek prostřednictvím poštovních poukázek je zcela učebnicovým příkladem tzv. nepřímé diskriminace jak ji charakterizuje zákon 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon. Jedná se totiž o to, že opatření obecné povahy dopadá diskriminačně na nějakou skupinu osob. Podle našeho zjištění, které máme potvrzené, pobírá dávky prostřednictvím poštovních poukázek více přibližně 40 % příjemců dávek. To je nepochybně více než 200 tisíc osob. Tudíž se jedná o nepřímou diskriminaci velkého počtu osob. 

Ve čtvrtek 21. 6. 2012 NRZP ČR podala trestní oznámení na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Trestní oznámení jsme podali proto, že máme důvodné podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby ve smyslu § 329, podněcování ve smyslu § 364 a poškození cizích práv ve smyslu § 181, zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v platném znění. 

Pan ministr Heger svými novými zákony od roku 2010 prosadil několik velmi kontroverzních ustanovení, která zavádějí nové přímé platby pro pacienty ve zdravotnictví, a to přesto, že článek 31, Listiny základních práv a svobod zaručuje občanům právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky. Prosadil zvýšení regulačních poplatků za pobyt v nemocnici na 100,- Kč/den, uzákonění tzv. „standardních“ služeb a s tím souvisejícím stanovením placeného nadstandardu, za který si musí pacienti připlácet. Nejnověji se snaží zavést velmi vysoký poplatek, až 12.000,- Kč, za volbu lékaře pro organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, ačkoliv zák. č. 48/1997 Sb., zaručuje tuto volbu, jedenkrát za 3 roky, všem zdravotně pojištěným občanům ČR zcela zdarma. Tento Doporučený postup již také zveřejnil na oficiálních stránkách MZ ČR a všechny organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR se jím mají řídit.

Uvedené skutky pana ministra Hegera jsou v přímém rozporu s ustanoveními zakotvenými v Preambuli Ústavy ČR, mluvící o lidské důstojnosti a svobodě a vlasti rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. Stanovením přímých plateb jasně vytváří nerovné podmínky přístupu ke zdravotní péči pro několik velkých skupin občanů. Znemožňuje tak často, z ekonomických důvodů, léčbu osobám se zdravotním postižením, seniorům, mladým rodinám s dětmi a dalším ekonomicky slabým občanům. Vytváří tak z tohoto velikého segmentu obyvatel ČR v přístupu ke zdravotní péči občany druhé kategorie.

Zároveň se dále současně snaží právními normami prosadit velmi dlouhé, dojezdové doby pacientů k jejich lékařům a radikálně snížit počty a kvalitu personálu v nemocnicích. Tím velmi ohrožuje na zdraví všechny občany ČR a zejména pak uvedené sociální skupiny občanů ČR. Současně také značnou měrou přispívá k devastaci celého zdravotnického systému v ČR.

Všechny tyto kroky nemají oporu ve jmenovaných, základních právních předpisech ČR. Přesto je pan ministr Heger, ač si je této skutečnosti vědom, i nadále aktivně prosazuje. Navíc se zcela vědomě neohlíží na jejich soulad se základními právními předpisy ČR, neboť se v nové, panem ministrem Hegerem prosazené legislativě, přestal objevovat pojem lékařská či zdravotní “péče“ a nově se v nově přijatých zákonech a vyhláškách mluví pouze o zdravotních „službách“. Což způsobuje rozpor s Listinou i s platným zák. č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento pojem totiž doposud náš právní řád nezná. Pojem zdravotní „péče“ se tedy ze zákona, zásluhou nových zákonů, úplně, nejspíš zcela úmyslně, vytrácí. Je reálnou hrozbou, že se zcela v ČR vytratí nárok na bezplatnou lékařskou péči.

 

Vážení přátelé,

v přílohách Vám posílám dokumenty k jednotlivým krokům, které jsme učinili. Vyzývám Vás, abyste i nadále psali panu ministrovi J. Drábkovi ve věci posílání dávek prostřednictvím poštovní poukázky. Jaké Vám to způsobí za obtíže a jak tato věc může ovlivnit nepříznivě Vás další život. Budu rád, když mi kopie dopisů zašlete na adresu v.krasa@nrzp.cz

Vážení přátelé,

dle sdělení pana ministra J. Drábka budou dávky distribuovány do konce roku 2012 stejným způsobem jako dosud. To znamená, buď na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou. Je to první ústupek. Proto Vás znovu vyzývám, abyste si při obdržení Karty sociálních systémů podali prohlášení: „Žádám, na základě § 19, odst. 3, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a odst. 3, § 58, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, aby dávky pro osoby se zdravotním postižením, které pobírám a dávky státní sociální podpory, které pobírám, byly trvale odesílány poštovní poukázkou na moji adresu.“ Pokud budete chtít dostávat peníze na Váš účet, tak místo poštovní poukázky napíšete číslo vašeho bankovního účtu. Toto prohlášení je potřeba podepsat a napsat datum a adresu. Na základě tohoto prohlášení vám musí být peníze poskytovány stejně jako doposud. To znamená buďto poštovní poukázkou nebo na Váš bankovní účet. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Klíčová slova: