NRZP ČR chystá demonstraci proti omezení zdravotní péče

08.03.2012 21:17

Od 1. dubna 2012 vstoupí v platnost zákon o zdravotních službách a další prováděcí předpisy, které způsobí obrovskou redukci zdravotní péče a velmi zhorší její dostupnost. Stanovená dojezdová doba ambulantní péče prakticky znemožní osobám se zdravotním postižením a seniorům, aby pro ně tato péče byla dostupná. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR proto připravuje spolu s Českou lékařskou komorou, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče a Svazem pacientů na 27. března demonstraci před ministerstvem zdravotnictví. Podrobnosti uvádí dopis předsedy NRZP ČR Václava Krásy.

Vážení přátelé, 

od 1. dubna 2012 vstoupí v platnost zákon o zdravotních službách. K tomuto zákonu vydává ministerstvo zdravotnictví ČR prováděcí předpisy a vláda k němu vydala Nařízení vlády. Těmito předpisy dochází k obrovské redukci zdravotní péče a velmi se zhoršuje její dostupnost. Jde o to, že Nařízení vlády, které stanoví dojezdovou dobu ambulantní péče, prakticky znemožní osobám se zdravotním postižením a seniorům, aby pro ně tato péče byla dostupná. Například se navrhuje, aby diabetologie, ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace a podobně byly dostupné do 45 minut jízdy. To znamená, že pro lidi, kteří nemohou používat veřejnou hromadnou dopravu, by návštěva takového lékaře byla velmi problematická a nákladná. Dále se navrhuje například dojezdová vzdálenost geriatrické ambulance, ambulance infekčního lékaře, ergoterapeuta  a dalších do doby 2 hodin. Je to úplný nesmysl a vzhledem k tomu, že sanitní vozy jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu, tak tato oddělení jsou pro nás prakticky nedostupná. 

Obdobně jsou stanoveny dojezdové vzdálenosti u lůžkové péče. Navrhuje se, aby u oddělení ortopedie, rehabilitace, urologie a podobně byla dojezdová vzdálenost 75 minut. Lůžková infekční oddělení, oční oddělení a další by měla být dostupná do 120 minut, to je 2 hodiny. U některých dalších oddělení, například cévní chirurgie, či klinické onkologie, se dokonce navrhuje, aby byla v dojezdové  vzdálenosti 3 hodin. Všechny tyto věci znamenají obrovskou redukci zdravotnických zařízení. To znamená, že na některá oddělení bychom museli dojíždět přes půl republiky. Tyto věci jsou pro nás zásadně nepřijatelné, protože by nám prakticky znemožnily návštěvu těchto zařízení, případně by při hospitalizaci byla omezena dostupnost návštěv příbuzných. 

Nařízení vlády dále stanoví časovou dostupnost některých zdravotních výkonů. Navrhuje se například čekací lhůta na náhradu kyčelního či kolenního klubu v délce 1,5 roku, operace křečových žil 5 měsíců, endoskopické vyšetření 2 měsíce, mamografický screening 2 měsíce. Ostatní plánovaná hrazená péče by byla dostupná do půl roku. Sami víte, že často se náš zdravotní stav ve velmi krátké době změní a potřebujeme vyšetřit podstatně dříve. Pokud by nás doktor nepřijal, tak by měl oporu v Nařízení vlády a mohl by odkládat naše vyšetření po řadu měsíců. Jsou to pouze některé příklady. Nařízení vlády obsahuje podstatně širší rozsah zdravotní péče, která bude výrazně omezena. 

Vážení přátelé, 

NRZP ČR byla oslovena Českou lékařskou komorou, Odborovým svazem zdravotnictví  a sociální péče a Svazem pacientů, abychom razantně vystoupili proti těmto návrhům. Proto jsme se rozhodli uspořádat společně demonstraci před ministerstvem zdravotnictví, a to 27. 3. 2012 pět minut po dvanácté. Prosím Vás, abyste si na tento den udělali časový prostor a přišli v co největším počtu podpořit tuto demonstraci. Je to velmi důležité. Zdravotní péče je klíč k tomu, abychom vůbec mohli dále překonávat obtíže spojené se zdravotním postižením. Neustále oslovujeme pana ministra L. Hegera a snažíme se s ním nějakým způsobem komunikovat. Bohužel pan ministr vůbec na naše dopisy a e-maily vůbec nereaguje. Naposledy jsem psal panu ministrovi zdravotnictví 24. 1. 2012 a žádal jsem jej o zaslání všech materiálů k připomínkám. Pan ministr do dnešního dne na dopis vůbec nereagoval. Považuji to za aroganci moci a proti tomu se musíme postavit. 

NRZP ČR připraví nějakou podporu příjezdu účastníků této demonstrace. O této podpoře budete ještě dále informováni. 

Vážení přátelé,

dovolím si Vás informovat ještě o dalších aktuálních věcech. NRZP ČR podala stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů na tiskopisy, které jsou požadovány u žadatelů sociálních dávek. Úřad nám již odpověděl, že se naší stížností bude zabývat. V dopise se přímo uvádí „protože uvedené skutečnosti zakládají podezření, že mohlo dojít k porušení zákonů…..úřad se bude stížností zabývat“. 

Tento týden jsem znovu oslovil pana ministra J. Drábka, že MPSV ČR dosud nereagovalo dostatečně na naše návrhy legislativních změn, které by zmírnily dopad přijatých sociálních zákonů. Další jednání se mají uskutečnit příští týden. Samozřejmě, že Vás budu o průběhu těchto jednání informovat. Současnou situací ve vyplácení sociálních dávek a situací na úřadech práce se bude také zabývat jednání Výboru pro sociální politiku, které je svoláno na 13. 3. 2012 po skončení jednání Poslanecké sněmovny. To znamená po 19 hodině večer. NRZP ČR se tohoto jednání zúčastní a bude informovat o proběhlých jednáních s MPSV ČR. 

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás ještě jednou pozval na předávání cen NRZP ČR MOSTY za rok 2011, které se uskuteční 15. 3. 2012 v 15:00 hodin v Top Hotelu Praha. V příloze Vám posílám pozvánku. V příloze Vám dále posílám Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti lékařské péče. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Klíčová slova: