Nový web o důchodové reformě

25.05.2012 10:17

Spustilo jej ministerstvo práce a sociálních věcí, přináší přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit po startu reformy od ledna 2013.

Na adrese http://duchodovareforma.mpsv.cz občané najdou přehledně a srozumitelně vysvětleno vše podstatné, co se reformy penzí týká. Stránky jsou členěny do tematických kategorií a přináší přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit po startu reformy od ledna 2013.

Zařazeny jsou také časté dotazy související se penzijní reformou, důležité odkazy či slovníček nejdůležitějších pojmů. Krátká videa vysvětlují nutnost reforem v důsledku demografických změn a popisují jednotlivé typy fondů čili možné způsoby zhodnocování úspor v rámci penzijního spoření.

V důchodové kalkulačce si může každý zájemce spočítat orientační výši svého budoucího důchodu. Porovnáním dvou výší důchodu snadno pozná, jestli se mu vyplatí spoléhat se pouze na státní důchod, nebo je pro něj výhodnější zapojit se do důchodové reformy.

Nechybí odkazy na důležité zákony. V elektronické podobě si lze stáhnout letáky k důchodové reformě, které MPSV také připravilo a jejichž distribuci v tištěné podobě zajistilo pro úřady práce, s blížícím se zahájením reformy budou k dispozici i na OSSZ či na finančních úřadech.

MPSV plánuje posílit Call centrum České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), na nějž se již ke konci roku budou moci lidé obracet nově i s dotazy na téma důchodové reformy.

Na přelomu roku MPSV plánuje uspořádat ve všech krajích sérii kulatých stolů určených nejen pro zaměstnance ČSSZ a další státní úředníky, ale také třeba pro personalisty významných firem v regionech. Zástupci MPSV a Ministerstva financí na nich účastníkům představí hlavní změny v rámci důchodové reformy.

Hlavním cílem důchodové reformy je umožnit lidem, kteří se nechtějí spoléhat pouze na v budoucnu nižší státní důchod, spořit si s velmi nízkými náklady na penzi ve více pilířích, doplnit svůj důchodový příjem a rozložit tak případná rizika zajištění tohoto příjmu. Zvolením vhodné investiční strategie mohou navíc vložené prostředky zajímavě zhodnotit.
K reformám resortu odkazuje na webu rozcestník Reformy MPSV, kde se nabízí informace jak o sociální reformě, tak o reformě důchodové.

Veškeré komunikační aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to z projektu „Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV“ (registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00064).

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí MPSV

Klíčová slova: