Nový portál dává prostor lidem s handicapem

21.05.2012 19:44

Přiblížit život a problémy lidí s handicapem běžné populaci a současně dát těmto lidem možnost se na webu realizovat, ať už psaním článků, blogu nebo zveřejněním uměleckých děl. Tak by se dal ve zkratce popsat cíl nového zdravotně-sociálního internetového portálu Lidé mezi lidmi, jehož provoz byl zahájen na jaře 2012.

„Portál by se měl stát oknem mezi světem zdravých lidí a lidí jakkoliv znevýhodněných,“ říká šéfredaktor Josef Gabriel, který má sám dlouholeté novinářské zkušenosti ve zdravotně-sociální oblasti a vysvětluje, že hlavním cílem portálu je prosazování práv handicapovaných občanů a poukazování na jejich nelehkou situaci v současné společnosti. „Navzdory lidským právům a hodnotám, ke kterým se hlásí moderní evropská společnost, a navzdory mnoha mezinárodním dokumentům, ke kterým se Česká republika přihlásila, jsou u nás lidé se zdravotním postižením stále vytlačováni na okraj společnosti. Portál Lidé mezi lidmi se proto zasazuje o obecné uznání a dodržování práv osob se zdravotním postižením,“ dodává Gabriel.
Těmito právy jsou především:
  • právo na normální plnohodnotný život pokud možno v domácím prostředí, nikoliv v institucích
  • právo na kvalitní zdravotní péči a dostatečnou nabídku sociálních služeb
  • právo na uplatnění v životě společnosti včetně pracovního uplatnění za přiměřenou odměnu.
Lidé, kteří se potýkají s vážnými zdravotními problémy, čelí mnohdy diskriminaci, zneužívání a podceňování. „Rádi bychom ukázali, že mnohá omezení a obtížný celoživotní zápas s důsledky zdravotního postižení, vedou ke vzniku a udržování hodnot, na které většina lidí snadno zapomíná. Bez těchto hodnot však nemůže společnost v krizových situacích přežít. Naší snahou je vyzvednout příklady jednotlivců i skupin vnášejících do života společnosti zapomínané ctnosti: statečnost, skromnost, solidaritu, houževnatost, pokoru, humor, laskavost, vstřícnost a řadu dalších,“ upřesňuje Gabriel.
V České republice žije přibližně milión lidí se zdravotním postižením. Patří mezi ně například děti s autismem, mladí lidé po úrazu, dlouhodobě nemocní středního věku i senioři, u nichž s léty přibývají zdravotní problémy a u nichž se zvyšuje závislost na pomoci jiných lidí. Právě jejich příběhy zpracovávají redaktoři do rubrik se souhrnným názvem Well being. Tento pojem tvůrci webu chápou jako směřování k co největší životní pohodě handicapovaných, k jejich plnohodnotnému životu.
Redakční články jsou v mnoha ohledech o to autentičtější, že redaktory jsou téměř stoprocentně lidé, kteří sami mají nějaký typ zdravotního postižení. Nejzajímavější příběhy lidí, kteří úspěšně překonali obtíže spojené s nemocí a často se ještě sami angažují v pomoci druhým, jsou vyzdviženy v rubrice nazvané VIP.
Prostor je na webu v rubrice Představujeme věnován také institucím a organizacím z celé České republiky, které poskytují znevýhodněným občanům pomoc v nejrůznějších sférách.
Diskusi nad různými tématy umožňuje rubrika Blog, kam své příspěvky umisťují jak sami handicapovaní, tak i zainteresovaní odborníci. Velmi inspirující jsou také umělecké rubriky, a to výtvarná Art Brut a literární Dílna.
Neopomenutelnou součást webu tvoří informační servis ze zdravotně sociální oblasti – je to Servis, který má být rozcestníkem ve světě informací, a také podrubrika Zdravotně-sociální politika, která spadá do již zmiňované rubriky Well being.
Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi provozuje občanské sdružení Dobré místo, které je partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“ Pod tímto názvem se skrývá pokračování úspěšného projektu Symbióza, určeného pro osoby se zdravotním postižením (šlo o symbiózu lidí s duševním onemocněním a fyzickým handicapem). Původní Symbiózu – kurz redakční práce a komunikace s veřejností – uspořádala v roce 2009 Česká asociace pro psychické zdraví. Ta o dva roky později na rozšířenou verzi projektu získala dotaci Evropského sociálního fondu.
 

Josef Gabriel

Klíčová slova: