Nový název – CZEPA, ale stále jsme to my

03.01.2012 21:28

Svaz paraplegiků k 1.1. 2012 změnil svůj název na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA.

Zkratka CZEPA je z anglického překladu Czech paraplegic association. Česká asociace paraplegiků – CZEPA je občanské sdružení lidí ochrnutých po poškození míchy z celé ČR. Již od svého založení v roce 1990 podporuje zlepšení zdravotní i sociální péče, hájí zájmy a práva této skupiny vozíčkářů.

V dvacetileté historii organizace se nám podařilo významně podpořit vznik spinálního programu v ČR (založení spinálních jednotek pro akutní péči lidí s ochrnutím po míšním poškození), založit své poradenské a rehabilitační pracoviště – Centrum Paraple a podílet se na odborném vzdělávání fyzioterapeutů a ergoterapeutů včetně edukačního programu pro samotné vozíčkáře (publikace, DVD programy). Úzce spolupracujeme s odbornými a profesními organizacemi jako jsou Unie fyzioterapeutů ČR, Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP a další.

Svaz paraplegiků založil v roce 1994 a do konce roku 2010 provozoval jako svou organizační jednotku Centrum Paraple, kterou transformoval v obecně prospěšnou společnost a CZEPA zůstala nadále občanským sdružením.

Strategický plán České asociace paraplegiků je zaměřen tak, aby pomáhal rychle a účelně integrovat lidi po úrazech páteře, poranění nebo onemocnění míchy v místě jejich bydliště.
Od ledna 2011 se nám úspěšně daří realizovat tyto aktivity a projekty:
-    připomínkování legislativy v zájmu cílové skupiny,
-    základní i odborné sociální poradenství,
-    interaktivní poradny na spinálních jednotkách, rehabilitačních ústavech a v místě bydliště klienta
-    vytváření informačních a edukačních materiálů pro vozíčkáře i odborníky
-    informační kampaně o životě vozíčkářů (výstava „Umíme se postavit na vlastní nohy“, spot „Chceš moje postižení?“
-    půjčování automobilu s ručním řízením
-    spolupráce s jinými organizacemi, které pomáhají handicapovaným
 
V roce 2012 bychom rádi zrealizovali další projekty a to například:
-    Vozejkov.cz – sociální síť vozíčkářů
-    preventivní protiúrazové programy
-    chráněné bydlení pro tetraplegiky
-    startovací bydlení pro vozíčkáře
-    regionální zástupci – vzájemná pomoc v místě bydliště klienta (monitoring dostupné zdravotní, rehabilitační a sociální péče včetně nabídek práce a bydlení)
-    vzdělávací programy pro odbornou i laickou veřejnost

Kontaktní údaje zůstávají stále stejné: Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10, tel. 775 980 952, www.czepa.cz, czepa@czepa.cz

Alena Jančíková

Klíčová slova: