Nový informační portál E-kos bude mít premiéru na konferenci INSPO

Portál e-kos.cz je místem aktuálních, přehledně podávaných a praktických informací z oblasti služeb elektronické komunikace osob se sluchovým handicapem. Jeho prostřednictvím lze telefonovat s využitím simultánního přepisu řeči volaného v reálném čase hovoru. Podrobněji se s ním seznámí 17. října v Kongresovém centru Praha účastníci konference INSPO v sekci věnované technologiím pro osoby se sluchovým postižením.

Hlavním cílem tohoto webu je soustředit na jedno místo instituce, které na svých telefonních linkách nabízejí tuto komunikační podporu, čímž se pro uživatele přepisu řeči stávají telefonicky bezbariérovými z hlediska přístupu k informacím a poskytovaným službám. 

Spolupracující instituce jsou na webu E-kos rozděleny podle oblasti působení do jednotlivých sekcí, například organizace pomáhajících profesí, zdravotnická zařízení, subjekty státní správy. Po zvolení vybrané instituce a rozkliknutí odkazu pro vyvolání přepisu řeči je volající ve spojení nejen s pracovníkem příslušné instituce, ale také s profesionálním rychlopísařem, který okamžitě a doslovně zapisuje řeč volané strany hovoru, a uživateli přepisu se tato řeč zobrazuje jako text ve speciálním okně na webu. 

Pokud volající nechce nebo nemůže do telefonu mluvit, má možnost svá sdělení psát a druhé straně hovoru je průběžně čte automat. Přepis řeči volaného však vždy zajišťuje profesionální rychlopísař. 

Z portálu je možné telefonovat s podporou simultánního přepisu řeči volaného také na soukromá čísla fyzických osob. Okamžitý přepis řeči umožňuje svým uživatelům autentický a plnohodnotný telefonický hovor. Tato služba je ideální komunikační podporou pro osoby se sluchovým handicapem, s poruchami řeči nebo hlasu a pro všechny, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk, ale ovládají ji na takové úrovni, která jim umožňuje efektivně užívat její psanou formu. 

Nově spuštěný webový portál E-kos seznamuje rovněž s dalšími službami přepisu mluvené řeči, poskytuje prostor pro sdílení zkušeností jejich uživatelů a nabízí praktická doporučení či rady v oblasti efektivní, plnohodnotné komunikace při postižení sluchu. Tento portál provozuje spolek ORBI PONTES, jehož posláním je šířit osvětu a realizovat vzdělávací aktivity v oblasti sluchového postižení s důrazem na možnosti a online nástroje pro bezbariérovou komunikaci osob se sluchovým postižením.

Portál vznikl za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR prostřednictvím programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Úřadu vlády ČR prostřednictvím programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením.

Přednáška o portálu E-kos bude jednou ze 24 přednášek, které zazní na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Ve výstavní části si budou moci návštěvníci vyzkoušet různé pomůcky, aplikace či programy, které představí téměř 40 vystavovatelů.

Na konferenci je možné se ještě přihlásit. Její program je vystaven na https://www.inspo.cz/inspo-2021, kde je také odkaz na registrační formulář. Při registraci je možné vybrat si platbu kartou, převodem, přes Google Pay nebo na fakturu. Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. 

Všichni účastníci budou muset respektovat podmínky stanovené pro hromadné akce Ministerstvem zdravotnictví. Aktuálně to znamená doložit buď provedené očkování, prodělání onemocnění covid-19, negativní výsledek RT-PCR vyšetření nebo rychlého antigenního testu. A mít nasazený respirátor. 

Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje provoz a vývoj technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery 21. ročníku jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a hlavního města Prahy. Konferenci pořádá BMI sdružení. 

Záštitu konferenci poskytli Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Klíčová slova: