Novinka Centra Kompre

Od ledna 2021 bude v Pardubicích zahájeno pilotní ověřování fungování služby komplexní rehabilitace také v terénu.

CENTRUM KOMPRE v současnosti poskytuje pomoc osobám s prodělanou cévní mozkovou příhodou  či  získaným poškozením mozku formou  ambulantní  služby.  Za dobu  své  existence pomohla služba mnoha klientům v jejich obtížné situaci, pro  některé  zájemce však není ambulantní  služba vhodná. Hledali jsme proto řešení, jak  situaci  vyřešit a máme velkou radost, že se to  povedlo.   

Od ledna 2021 bude zahájeno pilotní ověřování fungování služby komplexní  rehabilitace také v terénu

V praxi to bude znamenat, že multidisciplninární tým  bude dojíždět přímo za klientem domů, kde bude  rehabilitace probíhat.

Náš tým tvoří sociální pracovník, ergoterapeut, logoped, kognitivní trenér a psychoterapeut. Věříme, že než se služba spustí naostro, rozrosteme se také o fyzioterapeuta.  Klientům můžeme slíbit pravidelnou, bezplatnou a odbornou pomoc podle individuálních potřeb.  

Po získaném poškození mozku (mrtvice, úrazy, onemocnění a nádorů CNS),  dochází velice často ke ztrátě nebo poškození již osvojených dovedností, jako jsou například řeč, koordinovaný pohyb, hybnost horních i dolních končetin,  schopnost čtení, psaní a počítání, výrazné zhoršení paměti, vůle či poruchy emocionality.

Cesta k obnovení a stabilizaci ztracených funkcí je náročná, dlouhodobá a vyžaduje odbornou pomoc. V současné době ale klienti, kteří  nemohou opustit domov, nemají možnost čerpat ani jednotlivé terapie, natož celý systém odborné péče, který realizuje multidisciplinární tým. To se od ledna 2021 změní. Již nyní se na nás zájemci o službu mohou obracet, zaregistrujeme je a koncem roku pak dohodneme konkrétní termíny zahájení rehabilitace. 

Velkou část péče budeme věnovat také neformálním pečujícím. Jsou to totiž právě oni, kdo poté, co se jejich blízký, vrátí z pobytového zdravotnického zařízení (nemocnice, léčebna) musejí unést mimořádně  zatěžující a vyčerpávající  péči.

Nejenže se musejí fyzicky postarat o svého partnera (rodiče), který jim byl do té doby oporou, ale musejí také zařídit spoustu praktických záležitostí, se kterými si často vůbec nevědí rady. Od vyřizování příspěvku na péči, přes invalidní důchod, kompenzační pomůcky třeba až po ukončení činnosti v podnikání. K tomu musí zůstat psychickou oporou a někdy dokonce docházet dál do zaměstnání a živit rodinu! Právě pro ně bude určené sociální poradenství a intenzivní psychoterapie.

Služba je určena starším 18-ti let s bydlištěm cca ½ hod dojezdu od Pardubic.  Pilotní ověření poskytování komplexní rehabilitace v terénu je realizováno v rámci projektu „Model návazné péče osob po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku v komunitní rehabilitaci“, který je spolufinancovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost                                                                             

Linda Trpišovská

Klíčová slova: