Novela osvobodí od poplatků některá zařízení

30.06.2012 21:53

Od zpoplatnění osvobozuje mj. vozidla "provozovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením".

Letos v září nabude účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, jež osvobozuje od zpoplatnění mj. vozidla "provozovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením". Osvobození se bude týkat všech vozidel, tzn. jak do 3,5 tuny (časové poplatky), tak nad 3,5 tuny (mýtné). U vozidel nad 3,5 tuny by uvedená zařízení měla včas vrátit palubní jednotku, která jim počítá najeté kilometry.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, byl novelizován zákonem č. 196/2012 Sb. Okruh vozidel osvobozených od zpoplatnění rozšiřuje v § 20a odst. 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou definovány v zákoně o sociálních službách v § 48.

MPSV již informovalo prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého, který přislíbil šíření informace mezi ta zařízení, jichž se změna týká.

Zdroj: MPSV

Klíčová slova: