Nové grantové výzvy pro pacientské organizace

V rámci Malého grantového  schématu (MGS) programu Zdraví Fondů EHP 2014 – 2021 byly pro neziskové organizace vyhlášeny dvě výzvy.

Zaměřují se na

Výzvy jsou otevřeny do poledne 31.května 2021 a ani jedna z nich nevyžaduje finanční spoluúčast žadatele.

Na 12. dubna je plánováno vyhlášení třetí, velmi zajímavé výzvy v rámci programu Zdraví, která bude zaměřena přímo na podporu činnosti neziskových pacientských organizací.

Více na webu Ministerstva zdravotnictví Výzvy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

Klíčová slova: