Nová výzkumná zpráva Žít jako ostatní dokládá neutěšený stav v nabídce pobytových služeb pro lidi s mentálním postižením

Celkem 9,5 tisíce lidí s mentálním postižením žije v sociálních službách, které nesplňují podmínky pro kvalitní život a začlenění do společnosti. Pouze 27 % míst v pobytových službách pro osoby s mentálním postižením splňuje podmínky pro poskytování služby komunitního typu. Zpráva Žít jako ostatní dokazuje, že v některých regionech tyto služby chybí úplně a lidé s mentálním postižením se „za službou“ musí stěhovat daleko od původního bydliště. 

Ve velkých městech s více než 50 tisíci obyvateli, kde žije téměř 11 000 lidí s mentálním postižením, se nachází pouze 756 lůžek ve vyhovujících prostorech umožňujících poskytování služeb komunitního typu. Zpráva vznikla v rámci projektu Z hnízda Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR a Jednoty pro deinstitucionalizaci.

V České republice stále převažuje neadekvátní a nedůstojná ústavní péče. Je nedostatek pobytových služeb, které nabízí vhodné podmínky, poskytují svým uživatelům individualizovaný přístup k jejich potřebám a nevylučují je z běžného prostředí ve společnosti. Díky Zprávě víme, že: 

  • 15 000 lidí s mentálním postižením žije v pobytových sociálních službách, z toho dvě třetiny v nevyhovujících podmínkách.
  • 9,5 tisíce lidí s mentálním postižením žije v sociálních službách, které nesplňují podmínky pro kvalitní život a začlenění do společnosti.
  • Lidé s mentálním postižením se musí „za službami“ často přestěhovat, protože ani služby, které splňují podmínky pro kvalitní život a začlenění do společnosti, nejsou dostupné všude.
  • Pro téměř 11 000 lidí s mentálním postižením žijících ve městech na 50 tisíc obyvatel je k dispozici pouze 756 lůžek, které splňují podmínky pro kvalitní život a začlenění do společnosti.
  • 14 lidí s mentálním postižením připadá na jedno lůžko v sociálních službách, kde jsou vhodné podmínky pro kvalitní život a začlenění do společnosti, ve městech nad 50 tisíc obyvatel. Ve městech s 10 až 50 tisíci obyvatel připadá na jedno lůžko 6 lidí s mentálním postižením.
  • Více než polovina lůžek v sociálních službách umožňujících kvalitní život a začlenění do společnosti zřizovaných městem Prahou se nachází v jiných krajích. Většina z nich je navíc situována v malých, špatně dopravně dostupných obcích.

Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR, ke vzniku Zprávy: „Abychom racionalizovali diskuzi s místními samosprávami, zadali jsme společně s Jednotou pro deinstitucionalizaci vypracování této obsáhlé Zprávy. Věříme, že na jejím základě místní politici začnou řešit nedostatečnou nabídku kvalitních pobytových služeb. A že k jednání o jejich budoucí podobě přizvou samotné rodiče, kteří jsou ochotni se aktivně podílet na budoucnosti svých dětí.“

Od června 2021 realizuje SPMP ČR a JDI projekt Z HNÍZDA, ve kterém pracuje se skupinami aktivních rodičů, kteří chtějí pro své děti lepší budoucnost než ústavní péči, navíc nacházející se často zcela nesmyslně za hranicemi jejich kraje. „Přeji si, aby moje dcera v budoucnu mohla žít co nejnormálnější život v místech, která zná od dětství, ne aby byla izolovaná někde v ústavu daleko za Prahou. Teď se mi naskytla příležitost spojit se s dalšími rodiči v projektu Z hnízda,“ říká Monika Meltzerová.

Skupiny aktivních rodičů na základě Zprávy budou formulovat konkrétní požadavky pro místní samosprávy.
 
Zprávu naleznete zde: http://jdicz.eu/wp-content/uploads/zit_jako_ostatni_zprava.pdf

Více o projektu Z hnízda zde: https://1url.cz/QKV5k

Camille Latimier

Klíčová slova: