Nová služba Charity sv. Alexandra v Ostravě

22.02.2012 11:54

Chráněné bydlení je určeno osobám s dlouhodobým duševním onemocněním ve věku 19-55 let s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje, které se ocitly v nepříznivé životní situaci.

Cílem služby je osvojení si praktických dovedností a schopností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí za podpory pracovníků dle individuálních potřeb každého klienta. Délka pobytu v Chráněném bydlení je stanovena individuálně podle potřeb klienta, nejdéle však na dobu 3-5 let.

Více o této službě naleznete na webových stránkách www.charita-sv-alexandra.cz. Pokud Vás tato služba zaujala a měli byste o ni zájem, kontaktujte nás.

 

Jan Palaugari

Charita sv. Alexandra, Holvakova 651/28, Ostrava – Kunčičky PSČ 718 00

Tel.: 733 676 704

e-mail: bydlení@alexandr.cz

 

Klíčová slova: