Nová problematika sociální práce na obcích

18.08.2012 20:53

Akreditovaný kurz pořádá 20. září v Ústí nad Labem Vzdělávací agentura.

Lektor: Mgr. Ilona Kolářová - odbornice z MPSV ČR
Datum: 20. září 2012
Čas: 9:00 - cca 13:00 prezence od 8:30
Místo: Dům kultury, Velká Hradební 19, Ústí nad Labem
Cena: 1.500,- Kč

Program:

Sociální reforma č. I ( zákon č. 366/2011 Sb. v praxi)
Sociální pracovník a realizace sociální práce v přenesené působnosti podle zákona o sociálních službách
( kdy jedním z možných nástrojů – metod – je sociální šetření)
Vybrané metody sociální práce
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka podle vyhlášky č. 424/2011 Sb. využití v praxi
Doporučený postup k sociální práci a praktické řešení případů
Součinnost krajů a obecních úřadů s poskytovateli sociálních služeb při realizaci sociální práce a spolupráce s jinými institucemi
Podpora sociálního začleňování jako nástroj sloužící jako prevence sociálního vyloučení v komunitě
Využití v praxi
Diskuse a odpovědi na dotazy

Seminář je určen pracovníkům krajských poboček Úřadu práce ČR, pracovníkům  odborů sociálních věcí měst, obcí a krajů,
pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším poskytovatelům sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Přihlásit se můžete na stránkách www.vzdelavani.com, nebo přímo zde:

http://www.vzdelavani.com/kurzy/kurzy-usti-nad-labem/13-usti-nad-labem/96-soc-prace-na-obcich/booking

Klíčová slova: