Nová pracovní a vzdělávací příležitost pro osoby se sluchovým postižením

05.08.2012 17:50

Federace rodičů a přátel sluchově postižených nabízí 25 vážným zájemcům vzdělávání v oblasti redakční práce, fungování nestátní neziskové organizace a prosazování zájmu neslyšících.

Jednotlivé vzdělávací moduly jsou ukončeny certifikátem a jejich obsah je popsán níže.
 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Kurzy, včetně občerstvení, ubytování a cestovného, jsou pro účastníky bezplatné.
 
11 úspěšných absolventů získá roční pracovní smlouvu s Federací rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. na pozicích regionálních manažerů a regionálních redaktorů/pracovníků regionálních informačních center.
 
 
Vzdělávání bude zahrnovat tato následující témata. Kurzy vždy propojují teoretický výklad a praktický nácvik.
·         Profesní a bilanční diagnostika
·         Workshop - aktivizace, sebepoznání apod.
·         Videotrénink - presenční a komunikační dovednosti
·         Základy mediální praxe
·         Tvorba základních typů textového mediálního sdělení
·         Pořizování a zpracování reportážní
·         Pořizování a zpracování videozáznamu
·         Seminář Public relations a fundrising
 
 
Kdo se může přihlásit ?
Osoby se sluchovým postižením z celé ČR mimo Prahu, - ukončeným SŠ, VŠ vzděláním, kteří mají potenciál vykonávat odbornou a kvalifikovanou práci, ale v praxi naráží na bariéru svého zdravotního znevýhodnění.
Během všech aktivit počítáme s přítomností kvalifikovaných tlumočníků českého znakového jazyka.
 
Jak se přihlásit?
 
Přihlášky se životopisem je nutné do 20.8. 2012 zaslat:
  • písemně na adresu FRPSP,         Hábova 1571, 155 00 Praha
  • nebo na e-mailovou adresu       sichrova@frpsp.cz
 
 
 
 
 
Další informace naleznete na www.frpsp.cz nebo na výše uvedené emailové adrese
Závazná přihláška projektu
Smysluplné pracovní uplatnění osob se sluchovým postižením
 
 
 
Základní informace
Titul:
                                     
Jméno a příjmení:*
 
Rok narození: *
 
Ukončené vzdělání:*
 
Obor vašeho vzdělání (např. sociální práce, zdravotnictví, IT, atp.):*
 
Současná profese:*
 
 
Bydliště/kontaktní adresa
Ulice a čp.:*
 
Obec:*
 
PSČ:*
 
Telefon:*
 
E-mail: *
 
 
* Označené údaje jsou povinné
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace a podmínky účasti na projektu jsem četl(a) a souhlasím s nimi
ANO / NE
 
 
 
 
 
Klíčová slova: