Nová poradenská linka pro těžce nemocné a jejich blízké

07.02.2013 20:31

Spustil ji nadační fond Umění doprovázet od ledna 2013 pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, pro jejich rodiny a přátele.

Pracovníci poradny jim poskytnou podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní.

Poskytované sociální a odborné poradenství je určeno těžce nemocným lidem, kteří se ocitli v  situaci, kdy jejich onemocnění již nereaguje na léčbu kurativní (byly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k vyléčení) a nastupuje léčba paliativní, hospicová. Služeb poradny mohou využít i odborníci ze zdravotních a sociálních služeb, obcí, státní správy.

Poradnu založil Nadační fond Umění doprovázet, který podporuje hospicovou paliativní péči v České republice již sedmým rokem. Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je personálně zajištěna dvěma odbornými pracovnicemi.

„I přes sedmnáctileté působení hospiců v České republice není naše veřejnost stále dostatečně informována o možnostech paliativní péče a její dostupnosti. Opakovaně se setkávám  s případy, kdy se potřební  o hospicové péči dozvěděli pozdě, či s těmi, jenž jsou v terminálním stadiu nemoci hospitalizováni v neadekvátním zařízení (např. na akutních lůžkách či v léčebnách dlouhodobě nemocných) nebo jsou v těchto zařízeních a přitom by mohli využívat domácí hospicovou péči“, říká zakladatelka fondu Hana Haráková. „Myslím, že celou situaci nejlépe vystihuje skutečnost, že v naší zemi zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění, z toho však pouhé 3 tisíce jich umírá v hospicích. Rádi bychom přispěli ke zlepšení této situace, a proto jsme od ledna tohoto roku zřídili  poradenskou linku, kde by rodiny těžce nemocných našly včas potřebné informace a mohly se o své blízké postarat co nejlépe, s pomocí odborníků třeba i doma“, doplňuje Hana Haráková.

Poradna poskytuje informace o dostupnosti hospicové paliativní péče v místě bydliště klienta, podmínkách pro péči o rodinného příslušníka doma, možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek. Klienti získají informace také o návazných zdravotně sociálních službách vhodných pro terminálně nemocné, o sociálních dávkách a příspěvcích v nepříznivé sociální situaci nemocného. Pracovníci poradny jsou připraveni poskytnout podporu nemocným, jejich rodinám a blízkým (pečujícím), zprostředkují psychologickou i duchovní pomoc.

„Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně uživatelům z celé České republiky. Klient může kontaktovat pracovníky poradny na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.cz,“ upřesňuje zakladatelka fondu. Po předchozí domluvě lze  navštívit poradnu i osobně, a to v úředních hodinách na adrese kanceláře poradny (Havlíčkova 1055, 271 01 Nové Strašecí).

Nadační fond Umění doprovázet byl založen  7. července 2006 za účelem podpory rozvoje hospiců a hospicového hnutí v ČR. V průběhu svého trvání poskytl lůžkovým hospicům téměř 2,6 milionu korun. Fond získává finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od loňského roku podporuje také domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz). Od začátku roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR Známku kvality udělenou Fórem dárců.

Hana Haráková

Klíčová slova: