Nová poradenská centra v Jeseníku a Zlatých Horách

18.08.2012 20:33

Jsou zaměřena na na integraci osob se zdravotním postižením na trh práce a provozuje je občanské sdružení Zahrada.
 

Jeseník - Občanské sdružení Zahrada 2000 získalo dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR na vytvoření poradenského centra pro osoby se zdravotním postižením.
Dotace ve výši 5 390 035,- Kč je určena na vytvoření poradny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jejichž situace na trhu práce, obzvlášť na Jesenicku, je velmi ztížena. Tito lidé jsou pro svůj zdravotní stav ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností, nízkými příjmy a sociálním vyloučením.

Cílem projektu je pro tyto osoby vytvořit takové podmínky, které jim umožní připravit se na výkon zaměstnání, vstoupit na pracovní trh a udržet se na něm, to vše s ohledem na specifika jejich handicapu. Tento cíl bude realizován odbornými diagnostikami, poradenstvím, rekvalifikačními kurzy a vytvořením dvou pracovišť, ve kterých budou moci vybraní účastníci získat pracovní zkušenosti.

Projekt reaguje na několikaletou zkušenost Zahrady 2000 se špatným postavením jejích klientů na trhu práce. Mezi klienty je téměř 90% osob, které se potýkají s nezaměstnaností.

Centrum pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob začíná fungovat od 15. srpna 2012 a bude fungovat min. 24 měsíců. Zájemci o tuto službu poradnu naleznou v Jeseníku na adrese Lipovská 1177, případně mohou
pracovníky centra kontaktovat na emailu: poradna@zahrada2000.cz nebo na telefonním čísle +420 775 148 189.

Zlaté Hory – občanské sdružení Zahrada 2000 se rozhodlo své služby rozšířit i do Zlatých Hor.
Z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, zde vzniká poradna pro zdravotně postižené občany.

Od 15. srpna 2012 budou moci zlatohorští občané se zdravotním postižením hledat pomoc a poradenství v oblasti zaměstnání v Pracovním poradenském centru. Tuto poradnu mohou nalézt na adrese Nerudova 405 (park Dětské léčebny EDEL), případně pracovníky kontaktovat prostřednictvím emailu infozh@zahrada2000.cz nebo mobilního telefonu +420 777 536 383. Hlavním cílem poradny je podpořit zdravotně postižené uchazeče o zaměstnání při vstupu na trh práce. Toho chce tým složený ze sociálního pracovníka, psychologa a pracovníka v sociálních službách dosáhnout formou poradenství, pracovní asistence, bilančních diagnostik, rekvalifikací a tvorbou možných pracovních míst pro účastníky rekvalifikací.

Realizátor projektu - Zahrada 2000, o.s. je poskytovatel sociálních služeb určených pro podporu osob se zdravotním s postižením, obzvlášť s duševní nemocí. Svou působností se snaží pomoci svým klientům překonat sociální izolaci, která je častým důsledkem jejich handicapu a pomoci jim při návratu do běžného života. K tomu patří i podpora při vstupu na pracovní trh, což znamená pro zdravotně postiženého občana nelehký úkol, obzvlášť na Jesenicku, které se potýká
s vysokou mírou nezaměstnanosti. Pracovní poradenské centrum bude fungovat minimálně do března roku 2014, Zahrada 2000 však věří v jeho udržitelnost i v dalších letech.

Klíčová slova: