Nová informační podpora pro lidi s rakovinou plic či metastázami na nich

Přestože je rakovina plic po rakovině střeva druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním u žen i mužů v ČR, doposud chyběla informační podpora v oblastech života s nemocí mimo léčbu. To se dnem 1. srpna, který je zároveň Světovým dnem rakoviny plic, mění. Nezisková organizace Amelie, z.s. spouští web na podporu takto nemocných lidí i jejich blízkých. Najdete jej na www.prodychej.cz.

Nový web je určený lidem s rakovinou plic, metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým a nabízí informace, podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy. Navazuje svým obsahem na informační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic a léčebnými postupy. Nyní se tak informační podpora v ČR stává komplexní.

Ročně je v ČR s karcinomem plic diagnostikováno přes 6 tisíc osob, většina z nich v pozdních stádiích. To znamená špatnou dlouhodobou předpověď jejich života s nemocí a také vyšší zátěž pro rodinu a blízké, ale i potřebu sociálních a zdravotních služeb. Právě proto je pro takto nemocné důležité, aby našli dostatek validních a komplexních informací, které podporují léčbu a život s nemocí.

Co tedy do podpory v oblasti života s nemocí mimo léčbu spadá?

  • základní orientaci v informacích okolo rakoviny plic
  • tipy na otázky pro lékaře
  • nabídku vhodných služeb, ale pobídka pro vlastní aktivitu
  • návodná videa, např. z oblasti rehabilitace

Paní Lucie již využila sociálního poradenství a říká k tomu, "metastatické onemocnění plic při rakovině prsu je velmi těžké onemocnění, podařilo se mi dostat do stavu remise, ale nečekala jsem, že OSSZ mi hned sníží invalidní důchod. Obavy z velké zátěže mám, a proto jsem s pomocí sociální pracovnice Amelie podala námitku."

Bez komplexní a včasné informace, by i paní Lucie byla v těžké životní situaci sama. Web PROdychej.cz v tomto pomáhá. Věříme, že díky lepší informovanosti pacientů a poptávce po službách bude i kapacita služeb (např. psychologických, sociálních, rehabilitačních) v terénu navyšována pro všechny potřebné, protože v současnosti tomu tak není.

 

Michaela Čadková Svejkovská

 

Klíčová slova: