Neziskovka roku 2021

Přihlášení do 9. ročníku ocenění je možné do 30. září 2021.

Do ocenění Neziskovka roku 2021 se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace registrované v České republice, které primárně poskytují služby či realizují konkrétní činnosti a projekty (spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církve, ústavy) a které zároveň splňují následující kritéria:

  • Organizace vyvíjí svou činnost minimálně tři roky (rozhoduje datum registrace organizace).
  • Organizace není politickým nebo náboženským hnutím.
  • Organizace nesmí propagovat politickou či náboženskou doktrínu.

Ocenění není určeno pro MAS (Místí akční skupiny), nadace a nadační fondy .

Účast je pro všechny organizace zdarma.

Vstup do ocenění Neziskovka roku 2021 je možný od července 2021.

Pokud jste organizace, která ještě nezkusila Neziskovku roku, přihlaste se ZDE.

Organizace, která už někdy oceněním prošla, vstoupí do svého profilu ZDE.

Pokyny k přihlašování143.6 KB

Klíčová slova: