Neziskovka roku

30.06.2013 2:00

V pilotním ročníku celostátní soutěže budou oceněny organizace, které vykazují kvalitní management, spolehlivé řízení a odpovědnou činnost v rámci svého působení. Svou neziskovku můžete přihlásit do některé ze tří kategorií do 29. července 2013.

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje pilotní ročník celostátního ocenění Neziskovka roku s cílem ocenit nejkvalitněji řízené neziskovky u nás. V prvním ročníku obdrží ocenění profesionálně fungující neziskovky ve třech kategoriích: velká, střední a malá organizace. Do rozhodování se bude moci zapojit také široká veřejnost, a to prostřednictvím Ceny veřejnosti.

Ocenění neziskovka roku má ambici komplexně zhodnotit jak profesionalitu neziskové organizace, tak i přidanou hodnotu v podobě nápadu, inovace a originálního přístupu. Nejlépe hodnocená organizace z každé kategorie získá titul Neziskovka roku 2013. Pro oceněné organizace je připraven také finanční příspěvek v hodnotě 20 000 Kč, série vzdělávacích kurzů a speciální cena od partnera projektu. Dále získají všechny neziskové organizace, které se do projektu zapojí, i cenný nástroj pro hodnocení svého „zdraví“ a možnost stát se příkladem pro další organizace.

Přihlaste svou neziskovku do 29. července na www.neziskovkaroku.cz. Podrobnosti o ocenění naleznete také v přiloženém dokumentu.

Klíčová slova: