Nezisková organizace Helppes přišla o značku spolehlivosti

Rada pro hodnocení spolehlivosti, kterou zaštiťuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, se rozhodla odejmout neziskové organizaci Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Organizace přestala naplňovat pravidla transparentnosti spojená s udělením značky.

Značka spolehlivosti je udělována od roku 2014 a doposud ji získalo více než 30 organizací, které o ni samy zažádaly a při přísném hodnocení splnily stanovené podmínky. Značka spolehlivosti potvrzuje především zdravé fungování organizace a transparentní nakládání s finančními prostředky dárců.

Oceňujeme práci organizace Helppes i pomoc, které se od ní dostalo a dostává řadě lidem s postižením. Přesto jsme museli přistoupit k odejmutí značky spolehlivosti, protože organizace přestala splňovat požadavky kladené na průhledné financování. Konkrétně organizace nesplnila požadavek Rady pro hodnocení spolehlivosti, aby za rok 2018 zveřejnila podrobnější rozpis nákladů. Není tak jasné, jak organizace využila více než 14 miliónů věnovaných na služby z 23 miliónů korun celkových nákladů,“ komentuje rozhodnutí Rady pro hodnocení spolehlivosti její předsedkyně Miroslava Nebuželská.

„Značka je zárukou pro dárce i veřejnost, že neziskovka využívá darované peníze na své poslání a otevřeně informuje veřejnost o tom, co dělá,“ doplňuje Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která značku spolehlivosti spravuje. Neziskové organizace o značku spolehlivosti samy žádají, protože chtějí být kontrolovány – ukazuje to na zdravé fungování organizace.

Za zavedením a postupným rozvojem značky spolehlivosti je podle Marka Šedivého snaha ukázat veřejnosti, že neziskové organizace chtějí pracovat transparentně. I bez opory v legislativě, například kvůli absenci zákona o statusu veřejné prospěšnosti, tak existuje v neziskovém sektoru vhodná forma seberegulace s cílem udržet a zlepšit jeho dobrou pověst.

Pokud se obecně prospěšná společnost Helppes rozhodne získat značku spolehlivosti zpět, má v případě splnění potřebných podmínek možnost o ni opět za dva roky požádat.

Každá neziskovka, která chce obdržet značku spolehlivosti, musí splnit vstupní kritéria a vyplnit podrobný formulář hodnocení. Do organizace se následně vydá hodnotitel, který se jí „podívá pod slupku“, na vše potřebné se doptá a vypracuje detailní zprávu, kterou obhájí před nezávislou Radou pro hodnocení spolehlivosti. Ta o udělení značky rozhoduje. Neziskovka i po získání značky zůstává s AVPO ČR v kontaktu a hodnotitel se každý rok do organizace vrací.

Marek Šedivý

 

Klíčová slova: