Neslyšící lektor českého znakového jazyka

26.01.2012 19:25

Semestrální kurz v rámci celoživotního vzdělávání pořádá Filozofická fakulta UK v Praze.

Kurz je určen pro Neslyšící s velmi dobrou znalostí ČZJ a středoškolským vzděláním. Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců. Přijímací pohovor v ČZJ se uskuteční v týdnu od 13. do 17. 2. 2012. Další podrobnosti jsou v přiloženém letáku, v českém znakovém jazyce je jeho obsah přístupný

na YouTube

.

Klíčová slova: