Němčina pro mírně pokročilé

30.09.2012 13:46

Výuku pro zdravotně handicapované, rodiče na mateřské dovolené a rodičovské dovolené a pro rodiče zdravotně handicapovaných dětí nabízí Krajská knihovna Karlovy Vary.


5. 10. 2012 - 17. 5. 2013
výuka vždy v pátek od 9:00 do 10:30 hodin v odd. pro handicapované
celkem 60 hodin výuky
kurzovné: 400 Kč
Přihlášky:
Zájemci se JEŠTĚ mohou hlásit v Informačním středisku KKKV (centrální hala).
Doklady k přihlášce:
držitel průkazu ZTP - kopie průkazu ZTP
rodič na rodičovské dovolené - kopie rodného listu dítěte
rodič zdrav. handicapovaného dítěte - ...
Více informací:
Bc. Michaela Kožíšková - koziskova@knihovnakv.cz, telefon 353 502 803

Klíčová slova: