Neformální péče v teorii a praxi

První ucelenou publikaci a odbornou konferenci o neformální péči 27. dubna v Praze připravil Alfa Human Service, z. s.

Neformální péče v teorii a praxi označuje nejen odbornou konferenci  o neformální péči, která se koná online 27. 4. 2021 od 12 do 16 hodin pod záštitou předsedkyně senátního Výboru pro sociální politiku, senátorky Mgr. Miluše Horské, ale také zcela nový recenzovaný sborník odborných statí o neformální péči.

Pod konferencí i sborníkem je podepsána organizace Alfa Human Service (AHS), z. s., která podporuje pečující už 20 let.

Podle kvalifikovaných odhadů se neformální péči v České republice věnuje nyní více než 1,3 milionu lidí. Přitom doposud neexistuje zákonná definice pečující osoby.

"Neformální pečující jsou v našem systému nezastupitelní a jejich „neviditelná práce“ je přínosem pro celou společnost, ať už z hlediska hodnotového, nebo čistě finančního, neboť šetří společné prostředky za ústavní či jinou péči,“ říká jedna z editorek sborníku a vedoucí psychoterapeutka Alfa Human Service, Martina Chmelová. 

Nový recenzovaný sborník odborných statí Neformální péče v teorii a praxi vůbec poprvé nabízí ucelený pohled na problematiku neformální péče. Sborník v příspěvcích jednotlivých autorů, kteří čerpají ze své dlouholeté praxe a zkušeností, přibližuje aktuální stav dlouhodobé péče o klienty v České republice. Definuje neformální péči, její možnosti i limity. Zároveň teorii ilustruje příběhy pečujících osob, které jejich situaci přibližují i laickým čtenářům.

Sborník bude představen v rámci stejnojmenné online konference 27. 4. 2021, která navazuje na několik předchozích setkání v letech 2017–2020 na půdě Senátu Parlamentu ČR i online.

Tématem letošní konference je proměna práce sociálního pracovníka v době pandemie na konkrétních příkladech a změna práce s klienty v současné době.

Program konference je na www.alfahs.cz. 

Petra Adámková

Klíčová slova: